Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Vítejte! Co si přejete udělat?

Úvodní stránka

Něco o nás

Naše farnosti spravuje od roku 2016 P. Karel Janečka, který sídlí na faře v Nové Hradečné. Naše farnosti jsou součástí olomoucké arcidiecéze a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí


1. května 2024 (středa) v 1 hodinu

Rodina na cestě.

Jako přípravu na Jubileum 2025 vyhlásil papež František letošní rok Rokem modlitby. Svatý otec prosí, abychom zintenzivnili svou modlitbu a abychom prožili tento čas milosti a zakusili sílu Boží naděje.

Chvíle individuální nebo společné modlitby můžete prožívat nejen doma nebo ve farním kostele, ale i při poutích na místa ve svém blízkém okolí skrze aplikaci Rodina na cestě, která je k dispozici na Google Play. Pomozte nám navrhnout místa modlitby ve vašem okolí a pozvěte své přátele a známé, aby je navštívili. Putujte na vybraná místa s rodinou a prožijte společný čas modlitby. V aplikaci je příležitost podělit se s ostatními o zkušenosti s modlitbou v rodině. Informace o Rodině na cestě je vyvěšena na nástěnce a na farním webu.


16. června 2024 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na poutě k sv. Antonínovi. Po každé poutní mši svaté je u kapličky malé pohoštění.


14. července 2024 (neděle) ve 12 hodin

Zveme děti na letní farní tábor, který se uskuteční v Sobotíně od 14. do 20. 7. 2024. Tábor je pro děti od 6 do 13 let. Platba za dítě je 2 400 Kč (za dalšího sourozence se bude vybírat o 100 Kč méně).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 20. června na faru v Nové Hradečné. Můžete osobně nebo naskenovanou na email: fanovahradecna@ado.cz.

Prihlaska na tabor 2024.pdf


Více akcí v sekci „Připravuje se“

Změny na webu:


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz