Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Kostely a kaple farnosti Libina

Farní kostel sv. Jiří v Libině

Libinská farnost je vzpomínána v kupní listině teprve v roce 1567. Ale zřejmě existovala dříve. V 17. století byla několik desetiletí přifařena k Hradečné. Základ kostela pochází původně z 15. století, kdy měl zřejmě rozměry dnešního presbytáře. V roce 1721 byl kostel přebudován v barokním slohu do dnešní podoby. Poslední velká oprava byla oprava fasády v letech 2014 – 2017. Díky významné podpoře Obce Libina se podařilo opravit nejen fasádu, ale opravují se i další části kostela (např. varhany).

Kostel sv. Jiří

Kaple sv. Antonína Paduánského v Dolní Libině

Je to barokní stavba z roku 1753. Horní Libina byla německá, Dolní (Česká) Libina byla osídlena především českým obyvatelstvem. Do roku 1893 byla Dolní Libina přifařena částečně k Hradečné a částečně k Šumvaldu. Od toho roku na vlastní žádost k Německé Libině. Kaple je obecní. Díky obci byla v roce 2018 opravena střecha.

Kaple sv. Antonína v Dolní Libině

Kaple sv. Antonína Paduánského v Obědném

V roce 1780 bylo Obědné přifařeno Libině. Již předtím byla v obci malá dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého se zvonicí. Ta byla roku 1836 stržena a na jejím místě byla postavena škola. Současná kaple je z roku 1863 a je obecní. V roce 2017 nechala Obec Libina vyměnit okna a opravit fasádu.

Kaple sv. Antonína v Obědném

Filiální kostel sv. Mikuláše v Mladoňově

Kostel a faru měl Mladoňov už ve 14. století. Za husitských válek byly stavby zničeny. Nově byl kostel vystavěn od základů nákladem lichtenštejnské vrchnosti v roce 1740. V té době patřil pod farnost v Nové Hradečné. Později zde byla ustanovena samostatná farnost, která byla zrušena v roce 2004. Mladoňov byl včleněn do farnosti Libina. Je místní částí obce Nový Malín. Díky podpoře obce prošel kostel v letech 2009 – 2019 důkladnou rekonstrukcí.

Filiální kostel sv. Mikuláše

Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz