Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Kostely a kaple farnosti Nová Hradečná

Farní kostel sv. Vavřince v Nové Hradečné

Dá se předpokládat, že sídlo duchovní správy v Nové Hradečné bylo již ve 14. století, zcela jistě však v 15. století. Původní kostel byl zasvěcen sv. Vavřinci, mučedníku. Stejně, jako současný kostel, který byl dokončen r. 1764. Vysvěcen byl olomouckým světícím biskupem, hrabětem Krakovským z Kolovrat, dne 28. června 1811. Nový mramorový oltář a ambon byl pořízen v roce 2011. Poslední velká oprava fasády a výmalby interiéru byla provedena v letech 2016 a 2017. V kostele jsou historické barokní varhany, které pocházejí z poutního chrámu na Svatém Kopečku u Olomouce. V letech 2012 – 2015 prošly nákladnou generální opravou. Tato oprava byla vydatně podpořena i z obecního rozpočtu.

Ve stejném období, kdy byl postaven současný kostel, byla postavena i současná fara.

Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Vavřince

Kaple sv. Antonína Paduánského v Hradci

Pochází z poloviny 19. století. Nachází se na okraji obce Nová Hradečná - v části nazývané Hradec – při silnici ve směru na Troubelice. Kaple byla postavena na náklady obce a v roce 1895 byla rozšířena o malý oltářní prostor. Byla totiž součástí „antonínské“ poutní cesty, která se konala pravidelně 13. června. Kolem svátku sv. Antonína se v kapli slaví mše svatá.

Kaple sv. Antonína

Filiální kostel Navštívení Panny Marie v Troubelicích

Filiální kostel byl vystavěn v letech 1842 – 1844. Do té doby měla obec jen malou kapličku, která byla odklizena kolem roku 1866. Do té doby oslavovali občané jako svého patrona sv. Jana Nepomuckého. Kaple prošla rekonstrukcí interiéru a 29. 5. 2016 posvětil v kapli olomoucký arcibiskup Jan Graubner nový kamenný oltář a ambon.

Kostel Navštívení Panny Marie

Kaple sv. Antonína Paduánského v Pískově

Obec až do roku 1848 spadala pod úsovské panství. V r. 1884 zde byla postavena unikátní kaple. Kapli sv. Antonína Paduánského daroval obci Pískov kníže Lichtenstein z Úsova. V roce 1892 financoval i její dostavbu. Kaple je českou raritou, protože v Evropě se nacházejí pouze dvě takovéto stavby. Jedna v Pískově a druhá v rakouském průsmyku Semering. Vysvěcena byla až v roce 1896. V neposlední řadě je zajímavostí, že tato stavba má klenbu lodi vystavěnou z korkových tabulí, což nebylo koncem devatenáctého století v Čechách a na Moravě zvykem. Od roku 1976 je Pískov místní částí obce Troubelice a kaple je obecní.

Kaple sv. Antonína

Kaple Narození Panny Marie v Dědince

Kaple pochází zřejmě z 19. století. Pozemek na stavbu kaple i zbudování přilehlého hřbitova poskytl obci zdarma německý sedlák Gramel. V roce 1923 byl posvěcen biskupem Josefem Schinzlem zvon. Není však jisté, zda to byl první zvon, nebo náhrada za zabavený zvon během 1. světové války. Od roku 1960 je Dědinka místní částí obce Troubelice. Kaple je obecní. Od 1. 7. 2013 byla Dědinka vyčleněna z farnosti Medlov a začleněna do farnosti Nová Hradečná.

Kaple Narození Panny Marie

Kaple sv. Floriána v Lazcích

V roce 1907 byla zbořena stará a malá kaple v Lazcích a byla postavena nová větší. Nová kaple sv. Floriána byla vysvěcena 27. října 1907 děkanem z Uničova Václavem Sesulkou. Odpoledne byly také posvěceny obrazy nové křížové cesty. Lazce je místní část obce Troubelice a kaple je obecní. Od 1. 7. 2013 byly Lazce vyčleněny z farnosti Medlov a začleněny do farnosti Nová Hradečná.

Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Václava v Lipince

Bohužel se o kapli v archivech nepodařilo nic vypátrat, takže neznáme dobu jejího vzniku. Bohoslužba se zde koná jednou za rok k poctě patrona sv. Václava. Kaple je obecní.

Kaple sv. Václava

Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz