Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Adopce na dálku

Naše farnost je dlouhodobě zapojena do projektu Adopce na dálku, kterou organizuje Arcidiecézní charita Olomouc. V současné době podporujeme na Haiti 2 děti z velmi chudých rodin, které tak mohou chodit do školy a mají z našich peněz zajištěno:

  • školné
  • školní pomůcky
  • povinnou školní uniformu
  • základní lékařskou péči
  • jedno jídlo denně

Dětem na Haiti také posíláme každý rok prostřednictvím ACHO osobní balíček s drobnými dárky.

Stalo se již tradicí, že peníze na tento účel získáváme z výtěžku misijního jarmarku, který se koná pravidelně o naší Svatovavřinecké pouti. Roční příspěvek na jedno adoptované dítě činí 6.500 Kč.

Velké díky patří všem, kteří připravují výrobky i těm, kteří přispívají.

Seznamte se. To jsou „Naše děti na Haiti“

obrázek Sarahdjine Thélus
Sarahdjine Thélus, narozena v roce 2001. Chtěla by se stát lékařkou. Je velmi zbožná, ve škole má ráda francouzštinu. Má 4 sourozence, otec vyrábí dřevěné uhlí, matka je v domácnosti. Jsou velmi chudí.
obrázek Judensley Merisier
Judensley Merisier, narozen v roce 2011. Ještě neví, čím by chtěl být. Je kamarádský, poslušný, zodpovědný. Rád chodí do školy. Má rád sport, hudbu a tanec. Doma pomáhá se zametáním a mytím nádobí. Otec je řidič, matka obchodnice. Má tříletého sourozence. Rodina je velmi chudá, nevlastní dům, pozemek, zahradu ani žádný dobytek.

Dítě podporováno farností Libina

obrázek Alvens Chevelon
Alvens Chevelon, narozen v roce 2011. Chtěl by se stát stavebním inženýrem. Je přátelský a pracovitý chlapec. Je aktivní ve škole. Žije s matkou a mladším bratrem ve vesnici Baie-de-Henne. Mají dům a nějaký dobytek. Matka se živí zemědělstvím, otec je tanečník.

Přání Velikonoce 2017

Požehnané Velikonoce plné radosti a naděje!
Společně s dětmi z Haiti jsme pro Vás vybarvili velikonoční vajíčka :) Ať jsou ta Vaše také tak pěkná.
Se srdečným pozdravem

Klára Lőffelmannová
Koordinátorka projektů na Haiti
Arcidiecézní charita Olomouc

Přání Velikonoce 2016


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz