Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Kostely a kaple farnosti Oskava

Farní kostel sv. Floriána v Oskavě

Obec Oskava patřila pod faru v Nové Hradečné. V roce 1757 byla na žádost obyvatel povolena kaple. Kníže Lichtenstein přenechal na kapli starou železárnu a přispěl i penězi. Kaple byla dostavěna 1775. Po připojení obcí Nemrlov a Mostkov se však ukázalo, že kaple nestačí. Proto došlo k rozšíření na nynější velikost. Kostel byl vysvěcen roku 1785. Samostatná farnost byla ustanovena až roku 1843. V roce 2004 prodělal kostel úplnou rekonstrukci střechy, při níž byl výrazně zvýšen strop v interiéru. V letech 2016 – 2018 byla opravena věž a fasáda kostela.

Kostel sv. Floriána

Filiální kostel sv. Bedřicha v Bedřichově

Bedřichov vznikl roku 1620. Do roku 1788 se zde těžila železná ruda. Kostel sv. Bedřicha byl postaven v novogotickém stylu v roce 1869. O dva roky později byla zřízena i fara. Do té doby byla obec přifařena k Hornímu Městu. Kostel byl vysvěcen v roce 1872 arcibiskupem Bedřichem kardinálem Fürstenbergem. Během 2. poloviny 20. století upadal průmysl a ubývalo obyvatel. Bedřichov se stal místní částí obce Oskava a není zde žádné společenství věřících. Je to spíše rekreační oblast. Kostel byl určen k demolici. Stavba sama však nebyla nějak vážně narušena. Proto administrátor z Nové Hradečné v roce 2006 kostel otevřel a spolu s oskavskými farníky vyčistil. Sochy a obrazy, které byly odvezeny, postupně nalezl a dovezl zpět. Nejprve byly 3 mše svaté za rok, nyní jsou jednou za měsíc. Postupné opravy začaly od roku 2014 podle finančních možností. Farnost byla v roce 2004 zrušena a Bedřichov byl včleněn do farnosti Oskava.

Kostel sv. Bedřicha

Kaple sv. Antonína Paduánského v Třemešku

V roce 1872 byl v obci založen hřbitov. Kaple byla postavena v roce 1887. V roce 2014 byla uzavřena pro havarijní stav střechy. Po dvouleté celkové rekonstrukci byla znovu otevřena a posvěcena generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem 18. 6. 2016.

Kaple sv. Antonína na Třemešku

Kaple sv. Antonína Paduánského v Mostkově

V roce 1902 se občané Mostkova rozhodli postavit v obci kapli. Toho roku na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna posvětil farář Dominik Adamec za velké účasti lidu základní kámen. Posvěcení kaple se konalo 13. června 1908. V roce 2018 byla zcela rekonstruována věž, střecha a fasáda.

Kaple sv. Antonína v Mostkově

Další kaple

Farnost Oskava má ještě ve vlastnictví dvě malé kaple. Jedna je u silnice v jižní části obce Oskava zvané Nemrlov. Další je v Bedřichově v části zvané Véska v lese na okraji skalního srázu. Kaple jsou mariánské. Ani v jedné z těchto dvou kaplí se nekonají bohoslužby.

Kaple v Nemrlově

 

Kaple ve Vésce

Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz