Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Připravuje se


24. září 2023 (neděle)

HLEDÁŠ SVÉ MÍSTO V ŽIVOTĚ? Kurz SAMUEL nabízí rozlišování povolání a životní cesty pro svobodné ženy a muže od 19 do 30 let.


22. září 2023 (pátek) v 18 hodin

Animátoři děkanátu zvou mladé na půlvíkendovku na téma duchovní povolání.

Akce začíná v pátek 22. 9. mší svatou v 18:00 v kapli sv. Leopolda ve Šternberku. Po rychlém seznámení se přesuneme do nedalekého kláštera sester klarisek-kapucínek, kde si vyslechneme svědectví o duchovním povolání. Potom se vrátíme na faru. Konec v sobotu kolem 11 hodiny. S sebou: 150 Kč, teplé oblečení na večer, pevné boty, spacák a karimatku,  čelovku a něco do kuchyně. Těšíme se na Tebe!!

Přihlas se nejpozději ve středu, odkaz najdeš na sociálních sítích mládeže, nebo na plakátku.


16. září 2023 (sobota) ve 14 hodin

Jednota Orla v Troubelicích oslaví v letošním roce 100 let od založení. Oslavy se budou konat v sobotu 16. září u Orlovny v Troubelicích. Zahájeny budou slavnostní mší svatou ve 14 hodin. Po ní bude následovat další program.


30. července 2023 (neděle) v 10 hodin

Přijměte pozvání na poutní slavnosti ve Staré Vodě u Libavé. Začnou v pátek 28. července večer a budou probíhat do neděle 30. července za účasti rajhradských benediktinů.

V sobotu 29. července bude celebrovat poutní mši svatou v 10 hodin biskup Josef Nuzík. Při ní oficiálně předá farnost Město Libavá P. Antonínu Pechalovi, faráři a děkanovi ve Šternberku. Do této doby spravoval farnost kněz ostravsko-opavské z Moravského Berouna.

Další podrobnosti jsou na plakátku.


23. července 2023 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na pouť do Bedřichova, která se koná v neděli 23. 7. v 15 hodin. Po mši svaté bude u kostela malé pohoštění.


16. července 2023 (neděle)

Zde si můžete přečíst nový dopis koordinátora projektů na Haiti Romana Musila o situaci projektu ADOPCE NA DÁLKU.


6. července 2023 (čtvrtek) ve 12 hodin

Zveme děti od 6 do 13 let na 10. ročník křesťanského tábora, kde zažijí Cestování časem. Koná se v Sobotíně 16. - 22. 7. 2023. Cena tábora: 2350,- Kč.

Přihlášky budou k dispozici koncem května a budou se odevzdávat do 20. 6. na faře v Nové Hradečné buď osobně nebo na e-mail fanovahradecna@ado.cz.

Prihlaska na tabor 2023.pdf


18. června 2023 (neděle) v 15 hodin

Přijměte srdečné pozvání na poutě k poctě svatého Antonína Paduánského v našich farnostech. Po bohoslužbách bude také pohoštění pro přítomné.


18. června 2023 (neděle) ve 14 hodin

Přijměte pozvání na Mariánskou pouť v Července u Litovle, která se koná v neděli 18. června. Mše svatá s průvodem ke cti Matky ustavičné pomoci začne ve 14,30 hodin. Od 13,30 je možnost přijmout svátost smíření. Po mši svaté jste zváni do farské zahrady na malé občerstvení.


16. června 2023 (pátek) v 17 hodin

Pozvánka pro mládež.

Zveme Tě na stanovačku v Nové Hradečné 16. - 18. června. Začínáme v 16:30 na farní zahradě. V 18:00 bude mše svatá. Můžeš se těšit na hry, dobré jídlo, výlet a hlavně na kamarády a již tradiční párty. 

S sebou něco do kuchyně, sportovní oblečení, karimatku, spacák a 200 Kč (a samozřejmě stan). Odkaz na přihlašování najdeš na sociálních sítích mládeže děkanátu. Těšíme se na Tebe!

Tvoji animátoři.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz