Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Připravuje se


14. srpna 2022 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na pouť k sv. Vavřinci v Nové Hradečné bude letos v neděli 14. srpna. Při té příležitosti bude dopoledne MISIJNÍ JARMARK, jehož výtěžek slouží k podpoře vzdělání našich adoptivních dětí na Haiti.

Mše svatá bude jen jedna, a to v 10 hodin. Po ní bude na faře možnost poobědvat guláš nebo řízek a dopřát si další dobroty při poslechu muziky. Hrát bude skupina HUBERTUS. Ve 14,30 bude ukončena pouť svátostným požehnáním.

Hostem a kazatelem bude bývalý farář P. Pavel Stuška.


9. srpna 2022 (úterý) ve 12 hodin

V letošním roce je plánováno Celostátní setkání mládeže z celé České republiky v termínu 9. – 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Jsou zváni všichni mladí ve věku 14–26 let.

V rámci CSM zveme do Hradce Králové také mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu setkání a na sociálních sítích.

Starší mládež je zvána ke službě v přípravných týmech. Přihlašování je spuštěno od 3. ledna 2022. Více informací najdete na: celostatnisetkanimladeze.cz.

Modlitba A6 tisk 2022 1.pdf


24. července 2022 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na pouť k sv. Bedřichovi do Bedřichova. Poutní mše svatá bude v neděli 24. července v 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.


17. července 2022 (neděle) ve 12 hodin

Zveme děti na letní farní tábor, který se uskuteční v Sobotíně od17. do 23. 7. 2022. Tábor je pro děti od 6 do 13 let. Předběžná cena tábora je vzhledem ke zdražení stravy i ubytování 2 200 Kč (za dalšího sourozence se bude vybírat o 100 Kč méně).

Vyplněnou přihlášku odevzdejte na faru v Nové Hradečné. Můžete osobně nebo naskenovanou na email: fanovahradecna@ado.cz.

Ještě jsou volná místa, ale prosíme odevzdat nejpozději do 10. července.

/soubory/Prihlaska_na_tabor_2022_Smoulove.pdf


1. července 2022 (pátek) v 6 hodin

Centrum pro rodinu připravilo na prázdniny aktivitu Rodina na cestě. Na 50 místech naší arcidiecéze budou čekat různé hry, hádanky, zamyšlení i příběhy a další věci. Pokud rodina navštíví alespoň 10 míst, může získat odměnu.

Aplikace a webová stránka bude zpřístupněna od 1. července.       Web: www.rodinanaceste.ado.cz.


30. června 2022 (čtvrtek)

Prázdninová videa pro děti Příběhy z vlčího batůžku nabízí P. Roman Vlk. Každý pátek vyjde na YouTube nový příběh, ve kterém hrají děti dětem.


30. června 2022 (čtvrtek)

Poslední pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera své arcidiecézi.


10. června 2022 (pátek) v 17 hodin

Přijměte pozvání na poutě k sv. Antonínovi. Podrobný rozpis je na přiloženém plakátku.


4. června 2022 (sobota) v 8 hodin

Animátoři mládeže děkanátu Šternberk zvou:

Pojeď s námi v sobotu 4. června na výlet do Kroměříže! Budeme poznávat historii i současnost naší arcidiecéze při návštěvě Arcibiskupského paláce se zahradami, kroměřížských kostelů, Arcibiskupského gymnázia a mnoha dalších památek - tam nesmíš chybět!

Odjíždíme vlakem v 8:06 ze Šternberka (7:44 z Uničova), buď na nádraží radši zhruba o 10 minut dřív. Návrat kolem 20. hodiny. S sebou si vezmi svačinu, pití, 200 Kč (na jízdenky a vstup do zámku) a oblečení vhodné do kostela. Těšíme se na Tebe!


29. května 2022 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na pouť NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE v kostele v Troubelicích, která se koná v neděli 29. května. V 15 hodin bude slavnostní mše svatá. Po mši svaté bude společné posezení v restauraci Hanačka.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz