Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Farní pouť do Štípy, ke hrobům kněží a na Velehrad

Fotogalerie » rok 2015 » listopad
Datum: 14. 11. 2015

Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz