Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Svatovavřinecká pouť + svěcení varhan

Fotogalerie » rok 2015 » srpen
Datum: 09. 08. 2015
Příprava k průvodu
Příprava k průvodu
Příprava k průvodu
P. Vladimír Mrázek a P. Pavel Stuška
Příprava k průvodu
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Průvod přede mší svatou
Začátek mše svaté v 10 hodin - okuřování
Začátek mše svaté v 10 hodin - okuřování
Začátek mše svaté v 10 hodin - okuřování
Mše svatá - přivítání
Mše svatá - přivítání
Mše svatá - přivítání
Mše svatá - přivítání
Mše svatá - úvodní slovo
Mše svatá - úvodní slovo
Mše svatá - úvodní slovo
Mše svatá - úvodní slovo
Mše svatá - vstupní modlitba
Mše svatá - vstupní modlitba
Mše svatá - P. Pavel Stuška naslouchá Božímu slovu
Mše svatá - První čtení
Mše svatá - P. Pavel Stuška stále naslouchá Božímu slovu
Mše svatá - Druhé čtení
Mše svatá - Před evangeliem
Mše svatá - Před evangeliem
Mše svatá - evangeliář
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - čtení evangelia
Mše svatá - evangelium
Mše svatá - pozorně naslouchající lid
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - promluva
Mše svatá - příprava na žehnání varhan
Mše svatá - zpěv písně „Pán dá požehnání“
Mše svatá - zpěv písně „Pán dá požehnání“
Mše svatá - zpěv písně „Pán dá požehnání“
Mše svatá - zpěv písně „Pán dá požehnání“
Mše svatá - zpěv písně „Pán dá požehnání“
Mše svatá - Modlitba k žehnání varhan
Mše svatá - Okouření varhan
Mše svatá - Okouření varhan
Mše svatá - První tóny požehnaných varhan (Jan Gottwald)
Mše svatá - První tóny požehnaných varhan
Mše svatá - Vyznání víry
Mše svatá - Vyznání víry
Mše svatá - Vyznání víry
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Jan Gottwald - arcidiecézní organolog arcibiskupství olomouckého
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Přinášení obětních darů s přímluvami
Mše svatá - Závěrečná modlitba přímluv
Mše svatá - příprava k pozdvihování
Mše svatá - příprava k pozdvihování
Mše svatá - pozdvihování
Mše svatá - pozdvihování
Mše svatá - okuřování
Mše svatá - okuřování
Mše svatá - okuřování
Mše svatá - okuřování
Mše svatá - okuřování
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - proměňování
Mše svatá - proměňování
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - pozdravení pokoje
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - bohoslužba oběti
Mše svatá - modlitba po přijímání
Mše svatá - zpěv chvalozpěvu „Te Deum“
Mše svatá - závěrečné požehnání
Mše svatá - závěrečné požehnání
Mše svatá - P. Pavel Stuška
Mše svatá - Požehnání dětem
Mše svatá - Požehnání dětem
Mše svatá - Požehnání dětem
Mše svatá - Pohled na varhany
Předání pamětní píšťali starostovi obce Nová Hradečná
Předání pamětní píšťali starostovi obce Nová Hradečná
Poděkování
Další předávání pamětních píšťal
Poděkování důležitým osobám ve farnosti a v děkanátu
Poděkování panu Machovi a panu Gottwaldovi
Poděkování panu Gottwaldovi
Děkování
Děkování
Děkování P. Vladimírovi a P. Pavlovi
Děkování P. Pavlovi
Děkování P. Pavlovi
Mše svatá - závěrečný průvod
Dvě řádové sestřičky
Slavnostní oběd
Pan Michek a P. Josef Rosenberk
Před svátostným požehnáním
Minimuzeum za varhany
Svátostné požehnání
Svátostné požehnání
Svátostné požehnání - naše varhanice Blanka
Svátostné požehnání - naše varhanice Blanka
Mládež farnosti
Jaroslav Kocůrek a Jan Gottwald
Jan Gottwald
Jaroslav Kocůrek
Šéf farní schóly
Před koncertem
Před koncertem
Zapečeťování zprávy o varhanách
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Koncert
Zapečeťování zprávy o varhanách
Zapečeťování zprávy o varhanách

Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz