Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘIJEN

Předchozí Následující

PETER KREEFT

MODLITBA PRO ZAČÁTEČNÍKY

KNA 2014


1. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom Bohu umožnili být Bohem.
2. Jídlo udržuje při životě tělo a modlitba duši. Modlitba je důležitější než jídlo, duše je důležitější než tělo, protože duše – to jsme my, naše osobnost, naše já.
3. Modlitba je reálný kontakt s Bohem a Bůh je životem duše, jako je duše životem těla.
4. Pokud se nemodlíte, vaše duše bude slábnout a zemře. Je to stejné, jako když přestanete jíst – tělo vám pak zchřadne a zemře.
5. Modlitba poskytuje pravdu našemu rozumu, protože rozum nás uvádí do přítomnosti Pravdy samé, do Božího rozumu, který utvořil naše myšlení, životy i celý vesmír.
6. Je pokušením zůstat v pohodlném divadle vlastních představ namísto reálného světa, zamilovat se do myšlenky, že se stanete svatými a budete milovat Boha a svého bližního místo abyste se pustili do vlastní práce.
7. Modlitba vyjadřuje naši poslušnost vůči Bohu, a to i tehdy, když v ní Boha o něco žádáme, protože on nám přikázal, abychom ho prosili.
8. Proč se modlit? Jen modlitba může zachránit svět.
9. Svatí nikdy nepovstanou jinak než skrze modlitbu.
10. Modlíme se nikoli v rámci nějakého vlastního sebezdokonalujícího programu, ale proto, že nás Bůh oslovil. Modlitba je naší odpovědí na předchozí Boží pozvání.
11. Modlíme se proto, abychom Boha poslouchali, ne abychom si na Boha hráli. Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak.
12. Tři důvody, proč nám Bůh přikazuje modlit se, odpovídají našim třem nejhlubším potřebám: modlitba poskytuje pravdu rozumu, dobro vůli a krásu srdci.
13. Při modlitbě se stáváme podobní Bohu, ke kterému se modlíme a kterému se podřizujeme. Kontaktem s ním se necháváme „nakazit“ zbožností.
14. Modlitba dodává krásu našemu srdci, protože to se ponořuje do Božího srdce, které je věčným zdrojem neskonalé radosti.
15. Modlitba je tou nejpraktičtější věcí, do které se můžeme pustit. Modlitba je uznáním skutečnosti, vhodnou odpovědí na ni a upřímností vůči ní.
16. Ještě mnohem pádnější důvod, proč se učit modlit, nám dává myšlenka na smrt a na nebe – nemáme nekonečné množství času.
17. S modlitbou je to jako se zahradničením: modlitba je výživou rostlin a ta rostlina – vaše duše – bude po smrti přesazena do nesmrtelné, věčné zahrady.
18. Potřebujeme se modlit, abychom mohli růst. Musíme růst, protože nekonečná Láska se nespokojí s ničím menším než s tou největší radostí, které je její milovaná bytost schopna.
19. Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil.
20. Modlitba je snazší, než si myslíte. Umíte si popovídat s přítelem? Potom si budete umět popovídat s Bohem, protože on je váš přítel. A právě toto je modlitba.
21. Náš rozhovor s Bohem by měl být naprosto svobodný a důvěrný, protože Bůh je jedinou osobou, u níž se v žádném případě nemusíme obávat neporozumění ani odmítnutí.
22. Bůh touží nejvíce ze všeho po vašich vlastních slovech, protože ta jsou ryze vaše.
23.
24. Abyste si přivoněli k růžím, musíte se zastavit – o co víc je pak nezbytné zastavit se, abyste mohli mluvit s Bohem.
25. Víra ví, že Bůh je skutečný, a víra ví, že Bůh je přítomný.
26. Modlitba je tím, co otevře duši, aby do ní Bůh mohl více vstoupit.
27. Rozum a srdce jsou na sobě závislé podobně jako slepice a vejce, smysly a rozum, muž a žena.
28. Bůh nás učí spoléhat na víru, ne na pocity nebo vlastní zrak či důkazy tím, že nám dal svátosti, především Eucharistii.
29. Víra, naděje a láska – to je vše, co si modlitba žádá. Není třeba velké svatosti ani zbožnosti. Modlitba je cestou ke svatosti.
30. Láska je jedinou věcí v tomto životě, která rozhodně a vítězně odpovídá na problém nudy. Pouze to, co milujete, se nikdy nestane nudným – do té doby, než to přestanete mít rádi.
31. Jedině Bůh nás nikdy nepřestane milovat. Proto s plnou důvěrou můžeme vyznávat své hříchy pouze jemu.
32. Vzývání Ježíšova svatého jména je nejprostší cestou neustálé modlitby.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz