Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

Předchozí Následující

MARIE SVATOŠOVÁ

NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ

KALICH, NAKLADATELSTVÍ A KNIHKUPECTVÍ, S.R.O. 2018


1. Nebeský ráj je na zemi nedosažitelný. Ale za ten pozemský, jsme zodpovědní všichni dohromady a každý zvlášť.
2. Nejsme stvořeni pro smrt, ale pro život.
3. Kříž k životu zákonitě patří, hodně však záleží na tom, jak se k němu postavím.
4. Nemůžeš druhému dát, co sám nemáš.
5. Pravda má jednu obrovskou výhodu. Nemusíš si pamatovat, co jsi řekl minule.
6. Boží láska je dokonalá, bezpodmínečná a nabízí se úplně každému. I největším zločincům.
7. Boží pokoj si člověk sám nevyrobí. Svět mu ho nemůže vzít ani dát.
8. Nezapomínejte, že nežijeme v ráji. Jsme z ráje vyhnáni. Dobrá zpráva je, že máme šanci se do ráje vrátit.
9. Navzájem se potřebujeme, navzájem se doplňujeme. Není to náhoda, ale geniální Boží záměr.
10. Síla modlitby je tou největší silou, kterou my smrtelníci máme na tomto světě k dispozici.
11. Pokoj vám. Svůj pokoj vám dávám. Pokoj je něco, co se dá předávat. Nedá se koupit, ale dá se vymodlit. Sobě i druhým.
12. Nejúčinnějším lékem proti strachu je pevná víra v Boží lásku a všemohoucnost.
13. Bůh neříká: „Nic se vám nestane, nezemřete.“ Ale ujišťuje nás, že nás miluje a že má všechno bezpečně pod kontrolou.
14. Jeden za druhého máme odpovědnost. Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Jestliže tohle nechápeme a nerespektujeme, sami sebe odsuzujeme k životu v džungli. V ní platí zákony džungle, zákony zvířecí.
15. Jistotu nemáme nikdy, naději vždycky.
16. Dobrá zpověď je životní restart. Je jednou ze sedmi svátostí, ustanovených Ježíšem a jako taková je viditelným znamením neviditelné Boží milosti.
17. Víra je vztah. Důvěrný oboustranný vztah mezi Bohem a člověkem. Ten nemůžu nikomu předat, jedině ho ukázat na vlastním životě.
18. V okamžiku, kdy přijmu svůj kříž, obejmu ho a rozhodnu se ho nést dobrovolně, krok, za krokem, den za dnem, jeho váha klesne.
19. Nikdy nejsme bezmocní. Modlit se za druhé můžeme vždycky.
20. Velkým vítězstvím nad sebou samým je, dokáže-li člověk požehnat tomu, kdo mu ublížil. Tímto aktem zároveň celou křivdu předáváme do Božích rukou. A je vyhráno!
21. Každý jsme originál. Pán Bůh žádné kopie nedělá.
22. Dodržuj řád, hlídej si svobodu, zůstaň pokorný.
23. Jestli to Pán Bůh chce, tak to bude. Jestli to nechce, nechci to ani já.
24. Každý se může dobrovolně rozhodnout k čemukoliv, ale musí počítat s tím, že za své rozhodnutí ponese důsledky. Těm se vyhnout nelze.
25. Svoboda jednoho končí tam, kde začíná právo druhého.
26. Ten, kdo se umí modlit, by se měl modlit i za ty, kdo to neumí nebo zanedbávají.
27. Dobré návyky je nutno si zachovat a přijímat, zlozvyky nepřebírat a vlastních se zbavovat. Pán Bůh nás bude soudit podle úmyslů, ne podle výsledků. Naštěstí pro nás pro všechny.
28. Když Bůh po člověku něco chce, vždycky mu k tomu potřebné nádobíčko dá. Ne předem, ale v pravou chvíli ho dostane.
29. Každý jsme originál. To je úžasná věc a stojí za to ji domyslet, protože teprve pak si budeme jeden druhého patřičně vážit.
30. Chceš-li být otrokem druhého člověka, nesnášej ho. Bude s tebou od rána do večera, otráví ti každou chvilku. Dáváš mu plnou moc nad sebou, pokud jsi jeho otrokem.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz