Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


30. dubna 2017 (neděle) v 9.30 hodin

Pouť ke svatému Floriánu v Oskavě

  • 9.30h průvod od OÚ ke kostelu
  • 10.00h poutní mše svatá v kostele sv. Floriána
  • 14.30h svátostné požehnání
    • po požehnání posezení na faře - k poslechu bude hrát Rohelanka

Více akcí v sekci „Připravuje se“

Pozdrav z Haiti - Velikonoce 2017

Požehnané Velikonoce plné radosti a naděje!
Společně s dětmi z Haiti jsme pro Vás vybarvili velikonoční vajíčka :) Ať jsou ta Vaše také tak pěkná.
Se srdečným pozdravem
Klára Lőffelmannová
Koordinátorka projektů na Haiti
Arcidiecézní charita Olomouc

3. neděle velikonoční (A)

téma neděle
téma neděle

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů.
Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim Ježíš a připojil se k nim.

Viz Lk 24,13-35

Evangelium on-life

V ten den šli dva z učedníků… – Dva z učedníků, kteří slyšeli svědectví žen o prázdném hrobě, reagují velmi zvláštně. Místo toho, aby se šli alespoň podívat, jestli je pravda, co říkaly ženy, jdou opačným směrem. Neslýchaná zpráva o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, ani trochu nevyruší jejich zaběhnu… [Zobrazit celý text]

V ten den šli dva z učedníků… – Dva z učedníků, kteří slyšeli svědectví žen o prázdném hrobě, reagují velmi zvláštně. Místo toho, aby se šli alespoň podívat, jestli je pravda, co říkaly ženy, jdou opačným směrem. Neslýchaná zpráva o tom, že Ježíš vstal z mrtvých, ani trochu nevyruší jejich zaběhnuté způsoby uvažování – „ my jsme doufali…“. Evangelista nazývá jednoho z nich Kleofášem. Ten druhý nemá jméno, nebo lépe řečeno, může mít mnoho jmen, protože může jím být každý z nás, kdo slyšel svědectví o Ježíšově vzkříšení, a přece si jde po svém.

Jestliže jsme však poznali vzkříšeného Pána, nestačí se radovat z toho, že nám hořelo srdce v jeho přítomnosti. Minulou neděli jsme slyšeli: „Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21). Každý, kdo se potkal se vzkříšeným Kristem, musí se podobně jako on přiblížit k těm, kdo stále celí smutní kráčí do Emauz. To jsou ti, kteří ještě neslyšeli o Ježíšovi – Vítězi nad smrtí. Jsou to i ti, kteří byli pokřtěni, byli kdysi na biřmování, vzali se v kostele a vědí, že „Ježíš z Nazareta byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem,“ ale nic víc to pro ně neznamená. Jsou to i ti, kteří každou neděli poslouchají čtení z Mojžíše a Proroků, ovládají, co se ve všech částech Písma na vztahuje na Krista, a vědí velmi dobře, že „on žije“, a přece se pokojně ubírají cestou celí smutní a bez zájmu. Komu se opravdu otevřely oči a poznal Krista, hned vstává a chce jít dál, aby podobně jako sám Ježíš doprovázel bratry, kteří ho ještě neznají a zůstal s nimi, až dokud se také jim nerozhoří srdce.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

17. 4. 2017

30. 3. 2017

19. 2. 2017

5. 2. 2017

20. 1. 2017

12. 1. 2017

[Zobrazit více změn]

13. 12. 2016

26. 10. 2016

4. 10. 2016

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Neděle
30.4.2017

Svátek slaví:

Blahoslav /
sv. Zikmund

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 24
Týden: 253
Měsíc: 954
Dohromady: 78598
IP adres: 14884