Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


4. listopadu 2017 (sobota) ve 14 hodin

Přátelé myslivosti a Římskokatolická farnost Oskava zvou na mši svatou za lesníky, myslivce a jejich rodiny. Mše svatá bude v sobotu 4. 11. 2017 ve 14 hodin v kostele sv. Bedřicha v Bedřichově.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

29. neděle v mezidobí (A)

téma neděle
téma neděle

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo.
Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“

Viz Mt 22,15-21

Evangelium on-life

Dnešní úryvek z evangelia začíná tím, jak farizeové odešli od Ježíše, aby se poradili, jak by ho chytili za slovo. A když si úryvek nalistujeme v celém kontextu, zjistíme, že příběh rovněž končí stejným slovesem – „odešli“. Jako kdyby toto slovíčko tvořilo rám celého obrazu, na němž sledujeme dial… [Zobrazit celý text]

Dnešní úryvek z evangelia začíná tím, jak farizeové odešli od Ježíše, aby se poradili, jak by ho chytili za slovo. A když si úryvek nalistujeme v celém kontextu, zjistíme, že příběh rovněž končí stejným slovesem – „odešli“. Jako kdyby toto slovíčko tvořilo rám celého obrazu, na němž sledujeme dialog o placení daně. Na začátku jsou to farizeové, kteří odcházejí, a na konci jsou to učedníci farizeů a herodovci, kteří dostali odpověď překonávající i jejich nejodvážnější očekávání, a také od Ježíše odcházejí. Takto ti první stejně jako ti druzí svým postojem (či v tomto případě spíše pohybem) projevují to, co se odehrává v jejich srdcích. V celém evangeliu (a nejen v tom Matoušově) posloucháme o lidech, kteří přicházejí anebo se nechávají přinést či přivést k Ježíšovi (viz např. Mt 8,2; 8,5; ale i 8,16; 9,2; 9,10; 9,18 atd.), předkládají mu svá utrpení a on je uzdravuje. Farizeové, jejich učedníci a herodovci však postupují zcela opačně. Oni od Ježíše odcházejí a stále víc se mu vzdalují. Všichni ubozí malomocní, slepí, ochrnutí, ale i ti, kteří jsou sice tělesně zdraví, přitom však hříšní, přicházejí a odhalují před Ježíšem svou bídu, aby ji on mohl uzdravit – jen učedníci farizeů a herodovci se jakoby „přikrádají s tmavými brýlemi, s klobouky naraženými do čela, s vyhrnutými límci a s rukama hluboko v kapsách“. Skrývají se za tmavé brýle: „Mistře, víme, že...“. Velmi se však mýlí, neboť Ježíš nejenže bere ohled na každého a hledí na to, čím kdo je, ale dokonce vidí i do nejhlubších zákoutí lidského srdce. A proto dává příležitost také jim a vyzývá je, aby mu i oni ukázali to, co jim překáží na cestě k Bohu. Je však velmi ohleduplný a nestrhává jim masky jedním máchnutím ruky, ale se značnou uctivostí nakládá s jejich inteligencí, která jim evidentně nechybí. Kdyby se totiž aspoň trochu otevřeli, měli by pochopit.

Rovnice:

„Čí je obraz a nápis?“ + „Císařův.“ = „Dávejte císaři, co je císařovo.“

Je to totiž analogické s rovnicí:

„Dávejte Bohu, co je Boží.“ = „Je nutno hledat někde Boží obraz.“ + „Božím obrazem je a má být člověk.“

Ježíšovi posluchači (nebo spíš provokatéři) na jeho odpověď reagují velmi jednoznačně: „Odešli!“ A toto slůvko, které je v dnešním evangeliu jakoby rámem obrazu, se tak stává i rámem zrcadla. Na dialogu o placení daní totiž můžeme pozorovat i svůj vlastní postoj ke Kristovi. Odcházíme, nebo přicházíme? Jsou naše každodenní záležitosti (včetně společenských povinností) „plátnem“, na němž se rýsuje Boží obraz v nás, nebo jsou pokrytectvím, které se stává pokušením a pohoršením pro celé okolí?

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

03. 09. 2017

18. 08. 2017

14. 08. 2017

02. 07. 2017

17. 04. 2017

[ Načíst další... ]

Den: Úterý
24.10.2017

Svátek slaví:

Nina /
sv. Antonín Maria Klaret

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 5
Týden: 71
Měsíc: 599
Dohromady: 82666
IP adres: 16118