Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka


Informace o Krakově

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


Více akcí v sekci „Připravuje se“

Nový kamenný obětní stůl a ambon do kostela Navštívení Panny Marie v Troubelicích

Do výběrového řízení byly pozvány - osloveny čtyři kamenické firmy. Dle komise na základě ceny a materiálu byla vybrána firma HPR kámen, s. r. o. z Nedachlebic. Materiál na zhotovení obětního stolu a ambonu byl po úvaze vybrán světlý kanfanar. Celková cena (nákup kamene na Istrii v Chorvatsku a jeho dovoz, opracování, převezení do kostela a montáž) včetně DPH činí: obětní stůl 110.000,- a ambon 70.000,- Kč. Za studie, návrhy, vyhotovení zadávacího protokolu a další administrativní úkony zaplatíme panu Ing. arch. Josefu Opatřilovi 10.000,- Kč. Celková cena je ve výši 190.000,- Kč.

Svěcení obětního stolu je Arcibiskupstvím olomouckým potvrzeno na neděli 29. května v 10 hodin – na Troubelické hody. (Svátek Navštívení Panny Marie je v úterý 31. května.) Při slavnosti svěcení obětního stolu budou do obětního stolu vloženy ostatky svatého Jana Pavla Druhého. Prosíme vás o pomoc při financování tohoto díla. O darování finančního daru je možné vystavit potvrzení. Finanční dar je také možné předat otci Pavlovi nebo převodem na farní účet – 1803456399/0800 s variabilním symbolem 2016. Do dnešního dne je shromážděno 76.400,- Kč. Seznam dárců - donátorů bude vložen na památku a na poděkování do obětního stolu.

9. neděle v mezidobí (cyklus C)

téma neděle
téma neděle

Evangelium on-life

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horliv… [Zobrazit celý text]

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl...“
Viz Lk 7,1-10

Čím se odlišuje setníkova víra, kterou Ježíš tak chválí, od víry židovských starších? Vždyť se u Ježíše přimlouvali, aby setníkovi prokázal milosrdenství a uzdravil mu služebníka. Evangelista podotýká, že se přimlouvali horlivě. Přece také museli mít dost velkou víru! Ježíš o jejich víře mlčí, avšak o setníkově víře s údivem říká, že je větší než ta, kterou našel v izraelském národě.

Rozdíl mezi vírou židovských starších a vírou setníkovou určitě není v tom, že by setník věřil v Ježíšovu moc uzdravovat „na dálku“, zatímco by židovští starší trvali na jeho bezprostřední přítomnosti. Sám setník přece poslal k Ježíšovi židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Rozdíl musí být někde jinde. Židovští starší ve svých prosbách zdůrazňují, že setník je toho hoden, aby mu Ježíš vyhověl. Setník naopak tvrdí, že si nezaslouží, aby Ježíš vešel do jeho domu. Na rozdíl od židovských starších, kteří předkládají Ježíši své prosby na způsob obchodního jednání, setník pochopil, že Bůh prokazuje svou lásku a milosrdenství zcela zdarma – nikoliv proto, že by ho byl někdo hoden. Právě proto je setníkova víra velká...

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Sbíráme poštovní známky - pomoc misijím

Sbíráme poštovní známky.pdf

Změny na webu:

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

[Zobrazit více změn]

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

27. 12. 2015

24. 11. 2015

23. 11. 2015

  • Přidáno nové video o Nové Hradečné do sekce „Média“

21. 11. 2015

18. 11. 2015

4. 11. 2015

9. 10. 2015

30. 9. 2015

21. 9. 2015

16. 9. 2015

7. 9. 2015

29. 8. 2015

15. 8. 2015

Den: Úterý
31.5.2016

Svátek slaví:

Kamila /
Svátek Navštívení Panny Marie

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Rezervace fary:

» rezervace «

Tábor:

» wiki «

» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 30
Týden: 140
Měsíc: 1418
Dohromady: 65830
IP adres: 12112