Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Informace ohledně výmalby kostela sv. Vavřince v Nové Hradečné

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


28. září 2017 (čtvrtek) od 10 hodin

Rytířský turnaj pro děti a mládež v Olomouci u kapucínů, který se uskuteční na klášterní zahradě ve čtvrtek 28. září 2017. Turnaj pořádá olomoucká kapucínská komunita ve spolupráci s farností svatého Michala. 

Na co se můžete těšit:

  • od 10h: zábavné dopoledne, scénky, souboje, face painting
  • 13–16h: soutěže o sladké ceny

Také tentokrát budou mít děti příležitost, aby pomohly druhým. Za vysoutěžené zlaťáky si totiž budou moci koupit sladkost, nebo směnku. Peníze ze směnek pomohou potřebným dětem.

PS: Kdyby někdo chtěl jet, můžeme se domluvit na společné cestě - Franta.

Více informací: Kapucíni Facebook


28. září 2017 (čtvrtek) ve 14 hodin

Zveme na pouť k sv. Václavovi do Lipinky 28. září 2017.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

25. neděle v mezidobí (A)

téma neděle
téma neděle

Evangelium on-life

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Viz Mt 20,1-16a Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu. Viz Flp 1,20c-24.27a „Nebeské království je podobné hospodáři...“ Ježíš hned na začátku nasměr… [Zobrazit celý text]

Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.
Viz Mt 20,1-16a

Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.
Viz Flp 1,20c-24.27a


„Nebeské království je podobné hospodáři...“ Ježíš hned na začátku nasměrovává naši pozornost na hospodáře. Nepřirovnává nebeské království k vinici, na kterou se hledají dělníci. To spíše my máme sklon vnímat požadavky evangelia jako težké břemeno, nebo jako cizí vinici, kde je třeba v horoucím dni tvrdě otročit. Ježíš nepřirovnává nebeské království ani k partě najatých dělníků. To my se v nich vidíme, jakmile slyšíme toto podobenství. A právem, neboť každý člověk jen rozpačitě postává a přešlapuje na jednom místě, dokud ho Pán nepovolá k plnosti života v jeho milosti. Právem se jako v zrcadle vidíme v dělnících najatých později a odměněných nad očekávání, neboť to, co dostáváme od dobrého hospodáře, je vždy dar a ne zasloužený výdělek. Právem cítíme rozpaky, když vidíme nadávající dělníky, neboť také pošilháváme po tom, co dostali druzí, a reptáme místo toho, abychom děkovali. Nejdůležitější postava podobenství – hospodář – však zatím zůstává v pozadí. A přece – Když Ježíš řekl: „Boží království je mezi vámi“ (viz Lk 17,21) a když řekl: „Nebeské království je podobné hospodáři...“, znamená to, že jsme povoláni k čemusi většímu. Jsme povoláni být podobnými hospodáři!

Ano, máme si uvědomit velikost křesťanského povolání, které jsme obdrželi. Ano, máme si uvědomit, že spása je vždy zdarma daný dar. Nestačí však zůstat jen na této úrovni. A už vůbec nestačí vyvodit z celého podobenství závěr, že se jednou v nebi nemáme divit (nebo alespoň nemáme reptat), když tam uvidíme ty, které bychom tam nejen nečekali, ale ani bychom je tam nepustili. Aby byl v našem životě skutečně oslaven Kristus a aby náš způsob života odpovídal Kristovu evangeliu (srov. Flp 1,20.27), je třeba jít ještě o krůček dál. Jsme povoláni napodobovat dobrého hospodáře, který už od časného rána vyhledává ty, kteří bezradně postávají na náměstí, a ty, které najme, nevyplácí, ale štědře obdarovává.

Jak se mu mohu podobat? Podobá se mu každý, komu záleží na těch, kteří nečinně a bezradně postávají na trhu svého života a nevědí, co s ním, a hledá způsoby, jak jim pomoci. Podobají se mu ale i všichni ti, kteří se podle svých možností a podle svého povolání snaží o spravedlivou společnost, kde je stále méně těch, kteří nečinně postávají, a stále více těch, kteří jsou spravedlivě odměňováni za poctivou práci. Podobají se mu všichni ti, kteří usilují o větší spravedlnost, než je spravedlnost „oko za oko, zub za zub“, a jsou schopni velkoryse obdarovávat.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

03. 09. 2017

18. 08. 2017

14. 08. 2017

02. 07. 2017

17. 04. 2017

[ Načíst další... ]

Den: Úterý
26.9.2017

Svátek slaví:

Andrea /
sv. Kosma a Damián

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 4
Týden: 69
Měsíc: 634
Dohromady: 83131
IP adres: 15954