Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


22. července 2018 (neděle) ve 13 hodin

Letní křesťanský tábor ve Velkých Losinách pro děti ve věku od 6 do 13 let. Usilujeme o to, aby to byl krásný týden prožitý s Bohem plný přátelství, dobrodružství, odvahy, srandy, zpěvu, her i radosti. Na táboře se vypravíme do země zvané Středozemě obývané hobity, trpaslíky, elfy, ale i skřety, tupými zlobry nebo hrůzu nahánějícími draky. Sami jsme zvědaví, co všechno na této dobrodružné cestě, jejímž cílem je Osamělá hora, potkáme a zažijeme! Už sama hora skýtá ohromné poklady, tajemství, ale i strašlivého draka Šmaka, se kterým se budeme muset vypořádat. Máš odvahu vyjít ze své pohodlnosti a přidat se?!

Přihláška.pdf

Informace pro rodiče.pdf

Za tým nadšených mladých lidí z různých koutů Olomoucké arcidiecéze zvou a těší se na Vás Lidka Hájková (734264430) a Franta Pospíšil (739782323)

Více nebo stejně informací na facebooku.


22. července 2018 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Oskava srdečně zve na poutní mši svatou do Bedřichova. Uskuteční se v neděli 22. 7. 2018 v 15 hodin.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

15. neděle v mezidobí (B)

téma neděle
téma neděle

Evangelium on-life

„Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: ‚Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, d… [Zobrazit celý text]

„Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: ‚Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.ʻ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.“

(Mk 6,7-13)

Dnešní neděli máme příležitost vstoupit do příběhu poslání apoštolů. Nejprve si ale musíme ujasnit jednu podstatnou věc: I když jde o apoštoly, nesmíme si myslet, že jejich poslání, či odpovědnost za to, jít mezi lidi, se vztahuje pouze na jejich nástupce – biskupy. Šli přímo k lidem v době, kdy nebyl nikdo další. Jakmile ale někde pro Krista získali skupinku věřících, i oni ve svých životech zaslechli volání jít všude tam, kam by pouze jeden biskup jít nezvládl.

Dobře, i nás tedy Kristus volá. Máme opustit své zaměstnání i svou rodinu a vydat se na cesty? Pokud někdo ve svém životě takové volání zaslechl, nezbývá než je uposlechnout. Znamená to však, že my ostatní se v tomto příběhu evangelia nalézt nemůžeme? Neznamená.

Jako křesťané jsme dnes v podstatě všude. V každé obci, v mnoha firmách, podnicích a snad i každá rodina má mezi sebou nějakého křesťana. Toto jsou naše „vesničky“, ke kterým se apoštolové na Kristovu výzvu vydali. Má rodina, mé zaměstnání, fotbalový klub, šachový kroužek či parta kamarádek. Zde, k těmto lidem mě jako křesťana Kristus posílá.

Z příběhu bych rád vyzdvihl dvě podstatné myšlenky. Tou první je, že kam apoštolové přišli, v tom domě měli zůstat, dokud se nevydali dál. Buďme věrni místům, lidem, ke kterým nás Pán Ježíš poslal. Život s nimi může být mnohdy nesnadný či složitý a často máme pocit, že jsme tam – vzhledem k nízké, či vůbec žádné „úspěšnosti“ přijetí evangelia – vlastně zbyteční, ale ponechme na Kristu, kdy a zda vůbec nás rozpoznatelně pošle dál, jinam. Nepošilhávejme po jiných místech, protože kdo ví, jestli by mezeru po nás zaplnil někdo jiný. Vnímejme místa, kde jsme jako „domov“, kam přišli apoštolové. A domovu člověk zůstává věrný.

Druhou myšlenkou je Kristova výzva, aby si apoštolové – když by je někde nechtěli přijmout – vyklepali ze svých nohou prach, prach té či oné vesničky, kde chtěli kázat o Kristu. Co to znamená? Víte, odnést si s sebou prach z místa, kde lidé nechtěli slyšet o Kristu, je obrazem neustálého připomínání si neúspěchu a zklamání. Pokud lidé, s nimiž žijeme a pracujeme, nechtějí naše svědectví slyšet, měli bychom tuto bolest neúspěchu neustále vyklepávat ze svého srdce, ze své duše, aby v nás nezůstalo ani zrnko zášti či smutku. Každý den bychom k nim měli obrazně přicházet s čistýma nohama.

A nebojme se, není třeba mnoha slov. Čistá, prachu zbavená duše je větším lákadlem než horoucí kázání. Slova lidé zapomenou, ale na usměvavého a nezklamaného člověka nikdy.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

05. 06. 2018

31. 05. 2018

14. 05. 2018

23. 04. 2018

31. 01. 2018


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz