Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


15. prosince 2017 (pátek)

Ahoj! Srdečně zveme mladé na adventní duchovní obnovu děkanátu Šternberk, která nese název Hledej své dary, daruj se (aneb duchovní obnova s dobročinností) a proběhne 15.-17.12.2017 na faře v Libině. Čeká nás přednáška otce Gabriela Malicha OP a dalších zajímavých hostů; adventní ztišení v modlitbě, společná mše svatá a také možnost přijmout svátost smíření. V sobotu odpoledne pak navštívíme seniory v domově důchodců a potěšíme je malým představením, které si předem připravíme. 
Začínáme v pátek 15.12. v 18.00.
Cena za víkend je 200 kč a rozhodně si nezapomeň spacák, šátek, přezůvky, teplé oblečení, něco dobrého do kuchyně a hudební nástroj.
V případě jakýchkoli dotazů, kontaktuj animátory mailem (dekanatsternberk@gmail.com) nebo na tel. čísle: 774 414 882. 
Přijeď objevit krásu darů, které Ti Pán vložil do života.
Budeme hledat cestu k druhým skrze naše talenty. Užijeme si víkend strávený společně.

Těšíme se na Tebe!

Maruška Slimaříková a Mája Osičková

Aktuální informace na: Facebooku


16. prosince 2017 (sobota) v 15 hodin

Základní škola, Obec Nová Hradečná a Římskokatolická farnost Nová Hradečná zvou na adventní koncert do kostela sv. Vavřince v Nové Hradečné. Uskuteční se v sobotu 16. 12. v 15 hodin. Vystoupí žáci ZŠ Nová Hradečná a Chrámový sbor od sv. Kateřiny ze Zubří.


30. prosince 2017 (sobota) v 11 hodin

Římskokatolická farnost Oskava zve na žehnání varhan na Třemešku. Přijďte s námi prožít vánoční atmosféru s opravenými varhanami v sobotu 30. prosince.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

2. neděle adventní (B)

téma neděle
téma neděle

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy.
Viz Mk 1,1-8

Evangelium on-life

Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou neděli adventní (ve všech třech cyklech A, B, C). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve svůj lid (i každého jednotlivého věřícího) jakoby „na rande“. Ale proč právě na poušť? Že by ten, kte… [Zobrazit celý text]

Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát do roka zve na poušť – na první postní neděli a na druhou neděli adventní (ve všech třech cyklech A, B, C). Zdá se tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád zve svůj lid (i každého jednotlivého věřícího) jakoby „na rande“. Ale proč právě na poušť? Že by ten, který „vysadil zahradu a dal vyrůst ze země rozmanitým stromům, krásným na pohled, jejichž ovoce je dobré k jídlu“ (srov. Gen 2,9), měl takový morbidní vkus a divnou zálibu v nehostinných místech? Sotva. Spíše vybírá toto místo proto, aby vyšel v ústrety člověku, který odmítl obývat rajskou zahradu, „opustil, zdroj živých vod, aby si vytesal rozpukané cisterny“ (srov. Jer 2,13) a tímto svým rozhodnutím se „přestěhoval“ na poušť. (Mimochodem, i Petr svou odpovědí na otázku veleknězova sluhy „Copak jsem tě neviděl v zahradě s ním?“ prozrazuje, jak se v zahradě cítí nesvůj... Viz Jan 18,26.)

Kdo je pozván na rande, obvykle řeší, co si oblékne. Když mu na osobě, která ho pozvala, skutečně záleží, vybere si to, co má milovaná osoba nejradši. Škoda, že jsme si jaksi zafixovali, že Pánovi, který přichází, uděláme největší radost značkovými pulóvry, které se nám podaří pro naše blízké uchvátit z vánoční nabídky supermarketů. Přitom on sám nám ve svém pozvání galantně dává najevo, v jaké toaletě jsme pro něho zvlášť přitažliví: „Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás.“ Zdá se nám to divný úbor? Ano, pokud se šat z velbloudí srsti snažíme napasovat na představu norkového kožichu. Ne, když si uvědomíme, že šat z velbloudí srsti je oděvem proroka (viz 2 Král 1,8 o proroku Eliášovi). Jestliže jsme byli křtem pomazáni na krále, kněze a proroky, je jasné, že nejvhodnějším oblečením na setkání s Pánem je křestní roucho. To však znamená nejen závazek zachovat si ho čisté, ale také nemalou zodpovědnost zastávat tento trojí úřad – například i tak, že budeme, podobně jako „prorok“ Jan, vytrvale ukazovat na Toho, který přichází. A co s koženým opaskem? Ten je projevem připravenosti (viz Lk 12,35) a ochoty následovat Beránka, kamkoliv půjde (srov. Zjv 14,4). Není třeba se bát, že nás bude hnát do úmoru (jako se často ženeme my, zvláště před Vánocemi), vždyť on „jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese“ (viz Iz 40,1-5.9-11).

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

10. 12. 2017

03. 09. 2017

18. 08. 2017

14. 08. 2017

02. 07. 2017

[ Načíst další... ]

Den: Pondělí
11.12.2017

Svátek slaví:

Dana /
sv. Damas I. (Hostivít)

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 19
Týden: 55
Měsíc: 301
Dohromady: 83929
IP adres: 16469