Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


Více akcí v sekci „Připravuje se“

8. neděle v mezidobí (A)

téma neděle
téma neděle

Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!
Iz 49,14-15

Evangelium on-life

První čtení nám dává nahlédnout do atmosféry, která pravděpodobně panovala ve vyvoleném národě přibližně v 40. letech 6. století před Kr. Už od poloviny 8. století muselo Judské království čelit hrozbám různých okolních velmocí. Nejprve se rozpínala Asyrská říše, vedle ní k dusné atmosféře vydatně… [Zobrazit celý text]

První čtení nám dává nahlédnout do atmosféry, která pravděpodobně panovala ve vyvoleném národě přibližně v 40. letech 6. století před Kr. Už od poloviny 8. století muselo Judské království čelit hrozbám různých okolních velmocí. Nejprve se rozpínala Asyrská říše, vedle ní k dusné atmosféře vydatně přispívala protiasyrská koalice izraelského a damašského krále a později se na mezinárodní politickou scénu s patřičným násilím natlačil Egypt. Zhruba od 6. století začala pravidla diktovat mocná Babylonská říše. Babylonský král Nabuchodonozor v roce 586 definitivně dobyl Jeruzalém a odvlekl část obyvatelstva do zajetí. Nyní, po několika desetiletích pod babylonskou nadvládou, má vyvolený národ toho všeho už plné zuby a s bolestí vzdychá: „ Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl .“ Hospodin reaguje na tyto stížnosti prostřednictvím neznámého proroka (tzv. Deuteroizaiáš, Iz 40 – 55) a adresuje svému lidu něžné ujištění: „ Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu! “ Ubezpečuje ho, že on porazí nepřátele, kteří mu ztrpčují život (viz Iz 49,26), přivede svůj národ zpátky do vlasti a dá mu vzrůst a blahobyt (viz Iz 49,17-23). Když však pozorně čteme dějiny vyvoleného lidu, nemůže nás nepřekvapit, že Izrael si vzpomněl na Hospodina teprve nyní a hned se na něj obrací s výtkou. Co dělal vyvolený národ, když k němu Hospodin různým způsobem promlouval? Kde byl, když mu Hospodin posílal proroky, aby jej varovali, že se vydal na cestu, která vede ke zkáze (viz Am, Iz 1 – 39, Mich, Oz, Sof, Jer)? Kolikrát proroci upozorňovali Izrael, jenž opustil svého Boha, že je na tom hůř než vůl a osel, protože oni znají svého hospodáře a hlásí se k němu (viz Iz 1,3-4)? Hospodin opakovaně varoval svůj lid, že pokud se neobrátí, přivodí si zkázu. Izrael však nereagoval, ale zařídil se podle svého. Až nyní, když je již příliš dlouho v pěkné kaši, kterou si sám navařil, vzpomněl si na svého Boha. Neobrací se však na něj s lítostí, ale s výčitkou! A Bůh, místo toho, aby škodolibě plánoval, jak ty bezbožníky s krátkou pamětí nechá ještě „vytuhnout“, reaguje s nesmírnou něhou, která daleko převyšuje i tu největší lásku matky k svému dítěti.
Ztráta paměti však není neduh, který by byl vyhrazen pouze starozákonnímu Božímu lidu. Izaiášovská slova útěchy adresovaná Siónu jsou výborným testem paměti pro všechny generace Adamových synů a Eviných dcer. Zapomnětlivý člověk totiž ze zapomnětlivosti vždy obviňuje nejprve svého Boha. A když se už konečně rozvzpomene, kdo na koho vlastně zapomněl , Deuteroizaiáš jej staví před otázku, zda je v jeho jednání znatelný alespoň minimální náznak ochoty napodobovat Hospodinovo bezbřehé milosrdenství.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

19. 2. 2017

5. 2. 2017

20. 1. 2017

12. 1. 2017

[Zobrazit více změn]

13. 12. 2016

26. 10. 2016

4. 10. 2016

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Úterý
28.2.2017

Svátek slaví:

Lumír /
sv. Roman

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 2
Týden: 62
Měsíc: 859
Dohromady: 76800
IP adres: 14494