Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Vítejte! Co si přejete udělat?

Úvodní stránka

Něco o nás

Naše farnosti spravuje od roku 2016 P. Karel Janečka, který sídlí na faře v Nové Hradečné. Naše farnosti jsou součástí olomoucké arcidiecéze a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí


31. května 2021 (pondělí) v 6 hodin

Farní tábor v Sobotíně připravují naše farnosti v termínu od 25. do 31. července pro děti od 6 do 13 let. Téma bude Malý princ. Cena 1500,- Kč na dítě. Přihlášky odevzdejte na faru v Nové Hradečné nejpozději do 20. června osobně nebo naskenovanou na adresu fanovahradecna@ado.cz.

Prihlaska na tabor 2021.pdf


12. června 2021 (sobota) v 10 hodin

Zveme na poutě k pocti sv. Antonína, které se uskuteční v našich farnostech. Po bohoslužbách bývá u kaplí také malé pohoštění.


30. června 2021 (středa) ve 20 hodin

K 1100. výročí smrti sv. Ludmily připravilo Centrum pro rodinu Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou.

Objevte místa ve vašem okolí, kde je vyobrazená svatá Ludmila, kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí zasvěcené kostely a kaple, charitní, zdravotnické nebo sociální služby, školy či domovy... Putováním po děkanátech vás bude provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“ a soutěžní otázky.

5 oblastí v olomoucké arcidiecézi vždy s 10 zastaveními. Podrobnější informace najdete na webu rodinnyzivot.cz.


1. července 2021 (čtvrtek) v 1 hodinu

Katechetické centrum v Olomouci zve na LETNÍ ŠKOLU BOŽÍHO SLOVA. Nechejte se vtáhnout do světa Bible a poznejte, jak Bible vypráví o životě každého z nás. Kurz se uskuteční ve dnech 28. - 31. července 2021. Více informací a přihlášky jsou na stránkách www.katechetiolomouc.cz


Více akcí v sekci „Připravuje se“

Změny na webu:

31. 05. 2021

02. 08. 2020

21. 06. 2020

05. 03. 2020


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz