Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


25. května 2018 (pátek) ve 22 hodin

Zveme srdečně na NOC KOSTELŮ do Nové Hradečné v pátek 25. května 2018. Program bude od 18 hodin do 21,30 hodin.


16. června 2018 (sobota) v 16 hodin

Poutní mše svaté k poctě sv. Antonína Paduánského:

Pískov – sobota 9. 6. v 10 hodin. Po mši svaté pohoštění u kaple.

Třemešek – sobota 9. 6. v 16,30 hodin. Po mši svaté pohoštění u kaple.

Dolní Libina – neděle 10. 6. v 15 hodin. Po mši svaté bude u kaple pohoštění a posezení s dechovkou.

Obědné – středa 13. 6. v 18 hodin.

Hradec – pátek 15. 6. v 17 hodin. Po mši svaté pohoštění u kaple.

Mostkov – sobota 16. 6. v 16,30 hodin. Po mši svaté pohoštění u kaple.


22. července 2018 (neděle) ve 13 hodin

Letní křesťanský tábor ve Velkých Losinách pro děti ve věku od 6 do 13 let. Usilujeme o to, aby to byl krásný týden prožitý s Bohem plný přátelství, dobrodružství, odvahy, srandy, zpěvu, her i radosti. Na táboře se vypravíme do země zvané Středozemě obývané hobity, trpaslíky, elfy, ale i skřety, tupými zlobry nebo hrůzu nahánějícími draky. Sami jsme zvědaví, co všechno na této dobrodružné cestě, jejímž cílem je Osamělá hora, potkáme a zažijeme! Už sama hora skýtá ohromné poklady, tajemství, ale i strašlivého draka Šmaka, se kterým se budeme muset vypořádat. Máš odvahu vyjít ze své pohodlnosti a přidat se?!

Přihláška.pdf

Informace pro rodiče.pdf

Za tým nadšených mladých lidí z různých koutů Olomoucké arcidiecéze zvou a těší se na Vás Lidka Hájková (734264430) a Franta Pospíšil (739782323)

Více nebo stejně informací na facebooku.


Více akcí v sekci „Připravuje se“

7. neděle velikonoční

téma neděle
téma neděle

Evangelium on-life

(Jan 17,11b-19) Rozjímání nad textem evangelia 6. neděle velikonoční před námi otevřelo neuvěřitelné tajemství, že milovat máme i své nepřátele proto, že Bůh všechny lidi pokládá za přátele. Déšť i slunce sesílá dobrým i zlým. Z hlediska zvyklostí světa je to něco neslýchaného a sna… [Zobrazit celý text]


(Jan 17,11b-19)

Rozjímání nad textem evangelia 6. neděle velikonoční před námi otevřelo neuvěřitelné tajemství, že milovat máme i své nepřátele proto, že Bůh všechny lidi pokládá za přátele. Déšť i slunce sesílá dobrým i zlým. Z hlediska zvyklostí světa je to něco neslýchaného a snad i nebezpečného. Nepřítele je přece třeba v zájmu ochrany zničit a ne mu pomáhat jako svému příteli. Dnes nás Boží slovo posune zase o kousek dále.

Evangelium nás vtahuje do velmi intimní chvíle. Kristus se modlí ke svému Otci jen pár okamžiků před tím, než byl zatčen a následně ukřižován. Prosí ho za své učedníky. Svět k nim totiž pojal nenávist, protože nejsou ze světa. Boží Syn neprosí, aby je Otec ze světa přenesl do nebe, ale aby – až na ně dolehne tlak Zlého – obstáli.

Co znamená, že nejsou ze světa? A v čem mají být uchráněni od Zlého? Celé křesťanství stojí a padá se schopností milovat a konkrétně konat dobro i těm, kteří nás nemají rádi, či nám dokonce ubližují. Pokud se někdo spojí s Kristem a trpělivě setrvává v Otcově výchově, miluje tímto způsobem, protože ani nemůže jinak. Bývá to těžké, ale míza, která do nás proniká z Krista – kmene, koná své.

Jenomže to je právě něco, co svět kolem nás nejenže nedovede pochopit, ale jsou situace, kdy takové postoje mohou být označeny za protispolečenské a nebezpečné. Nedávný mezilidský předvolební kvas byl toho příkladem. Ostrá hranice mezi stoupenci jednotlivých prezidentských kandidátů byla téměř nepřekročitelná a vzájemná komunikace nemožná.

A tak přichází na řadu tlak, aby skuteční křesťané své chování změnili. V pozadí stojí pochopitelně ďábel, ten, který se vzepřel Boží vládě a nechal v sobě vyrůst nenávist, která nezná hranic. Nenáviděl Krista, když žil na zemi, protože zřetelně zjevoval Boží povahu, což se mu nelíbilo, neboť jeho cílem je naopak zahrnout ji lží a pomluvami.

Kristus byl sice vzkříšen a vstoupil na nebesa, ale zůstal tu mezi námi skrze Ducha Svatého jako hlava svého těla – církve. A pokud ona zůstává v lásce svého Mistra, je cílem tvrdošíjných útoků, stejně jako je zakusil Kristus sám. A tak se může stát, že žitím v lásce ke všem bez rozdílu budeme skrze viditelné osoby, instituce, prostě kohokoli napadáni a utlačováni, s cílem vzdát se v praxi konání skutků lásky, které jsme se naučili a stále se je učíme u Krista.

A za to se Ježíš modlí. Abychom to nevzdali, abychom nepřestali milovat jako on a nezačali si myslet, že to stejně nikam nevede a k ničemu není. Má to cenu, protože není účinnější způsob, jak se Bůh může bezpečně zjevit tomuto světu. Nemá jinou reklamní kampaň, než jsou naše životy. A jednoho dne uslyšíme hlas, který nám řekne: „Služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.“ Může nám snad dát tento svět něco většího?

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

14. 05. 2018

23. 04. 2018

31. 01. 2018

08. 01. 2018

  • Velká aktualizace vzhledu

17. 12. 2017


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz