Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


4. února 2018 (neděle) ve 14 hodin

Milí farníci, srdečně Vás zvu na oslavu mých 50. narozenin.

                                                P. Karel Janečka, farář


Více akcí v sekci „Připravuje se“

3. neděle v mezidobí (B)

téma neděle
téma neděle

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!” [...] „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho.
Viz Mk 1, 14 – 20

Evangelium on-life

Pořadí toho, co Ježíš hlásá na začátku svého působení v Galileji, je jasné: 1. Přiblížilo se Boží království. 2. Obraťte se a věřte evangeliu! A z paralelní pasáže z Matoušova evangelia je logické pořadí ještě patrnější: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království” (Mt 4,17). První a hlavn… [Zobrazit celý text]

Pořadí toho, co Ježíš hlásá na začátku svého působení v Galileji, je jasné: 1. Přiblížilo se Boží království. 2. Obraťte se a věřte evangeliu! A z paralelní pasáže z Matoušova evangelia je logické pořadí ještě patrnější: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království” (Mt 4,17). První a hlavní skutečností je tedy blízkost Božího království. Až důsledkem tohoto faktu je obrácení čili úplná změna směru v životě. Z neznámých příčin jsme si to my v hlavě nějak prohodili. Představujeme si, že nejdříve musíme naplnit stanovený čas namáhavým plněním náročných úkolů v tabulce označené „POKÁNÍ”, a až pak se krůček po krůčku přiblížíme k nějaké vzdálené a nepředstavitelně zázračné zemi, která se jmenuje Boží království. Myslíme si, že k Božímu království se přibližujeme my, protože se obracíme. Není divu, že s trpkou příchutí pravidelně konstatujeme, že se nám to obrácení poněkud nedaří... a nakonec, ani trochu nás nebaví. Logika obrácení a Božího království totiž funguje úplně obráceně. Jen překvapivá radostná zkušenost blízkosti Božího království a samotného Boha, který se z vlastní iniciativy přibližuje svému stvoření, funguje jako spouštěcí mechanismus skutečného obrácení. Ježíš Šimonovi, Ondřejovi, Jakubovi a Janovi neřekl: „Chlapi, vynasnažte se, aby z vás byli dobří rybáři lidí. Pak přijdu a vezmu vás s sebou do Božího království.” Nad takovou nabídkou by asi pouze znechuceně mávli rukou: „Kdoví, zda něco takového vůbec existuje.” V Ježišovi samotném – v jeho osobě se však k těmto rybářům přiblížilo Boží království a na tuto skutečnost nedokázali zareagovat jinak než zanechat sítě, otce, pomocníky a odejít.

Takto funguje víra v evangelium. Věřit evangeliu totiž neznamená ovládat obsah čtyř spisů Nového zákona podobně, jak jsme ve škole museli ovládat obsah povinné literatury. Uvěřit evangeliu znamená konečně uvěřit radostné zprávě o blízkosti milované a milující osoby. A tato blízkost „vrchovatě“ naplňuje smyslem všechen čas, který člověk prožívá, takže všechno ostatní ustupuje do úzadí, ačkoli zanechávání sítí, otce, pomocníků... či zaběhnutých zvyklosti, oblíbených činností, či zlozvyků (nebo i hříchů) přece může bolet a vyžadovat námahu.

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

08. 01. 2018

  • Velká aktualizace vzhledu

17. 12. 2017

10. 12. 2017

03. 09. 2017

18. 08. 2017

[ Načíst další... ]

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz