Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


20. ledna 2017 (pátek)

IV. Farní ples


Více akcí v sekci „Připravuje se“

29. neděle v mezidobí (C)

téma neděle
téma neděle

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova...“
Viz Lk 18,1-8

Evangelium on-life

Pokud se nám nedaří stále se modlit a neochabovat , jak nás k tomu vybízí Ježíš, možná stojí za úvahu, jakým způsobem čteme podobenství o soudci a prosící vdově . Obvykle přistupujeme k Ježíšovým podobenstvím tak, že hned najdeme nápadnou podobnost mezi sebou a některou… [Zobrazit celý text]

Pokud se nám nedaří stále se modlit a neochabovat , jak nás k tomu vybízí Ježíš, možná stojí za úvahu, jakým způsobem čteme podobenství o soudci a prosící vdově . Obvykle přistupujeme k Ježíšovým podobenstvím tak, že hned najdeme nápadnou podobnost mezi sebou a některou z postav příběhu. S touto osobou se poměrně snadno ztotožníme a závěr, k němuž nás podobenství vede, následně aplikujeme na sebe.

I v podobenství o soudci a vdově hned najdeme něco, co máme společné s jednou z hlavních postav. Podobně jako vdova v příběhu i my máme srdce plné tužeb a potřeb. I nás trápí rozmanité starosti. I my čelíme různým protivenstvím a potřebujeme, aby nás někdo ochránil. Proto se snadno dokážeme vcítit do pozice vdovy a s ulehčením si oddechneme, když se dovíme, že ji soudce konečně vyslyšel. Posud je náš postup v pořádku. Problém však nastává, když začneme podobenství číst jako rovnici, v níž se postavy v příběhu musí rovnat přesným ekvivalentům v našem životě. Zdá se, že rovnice má jednoduché řešení: Prosící vdova – to jsme přece my. No a soudce – to může být jedině Bůh! Má být tedy naše modlitba podobná vytrvalému naléhání na nespravedlivého soudce , o němž už předem víme, že nakonec zareaguje jen proto, že ho přestala bavit naše neoblomnost? „Děkuji, o takový model modlitby nemám zájem,“ oprávněně odpoví každý, kdo disponuje minimální dávkou zdravého rozumu.

Podobenství o soudci a vdově totiž není rovnicí. Mezi vdovou , která naléhá na soudce , a člověkem, který se modlí k Bohu, se nenachází rovnítko. Naopak, podobenství je jedna velká nerovnice. Na jedné straně stojí nespravedlivý soudce a na druhé straně milosrdný Bůh. Na jedné straně je vdova , která nemá nikoho, kdo by se jí zastal, a na druhé straně stojí Nevěsta, která ví, že je s ní Ženich (srov. Lk 5,34). Na jedné straně je neochota soudce , který by si nejraději zacpal uši, aby neslyšel otravnou vdovu , a na druhé straně je Ženichova touha po sladkém hlasu své Nevěsty (srov. Pís 2,14) [1] . Co je víc? Nalezne Syn člověka na zemi tuto víru?

[1] Srov. Silvano Fausti: Nad evangeliem podle Lukáše. Praha, Paulínky 2011 (připravuje se).

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:

4. 10. 2016

30. 6. 2016

24. 6. 2016

11. 6. 2016

12. 5. 2016

  • Přidány fotky ze mše svaté za motorkáře a žehnání motorkářům v Libině

28. 4. 2016

[Zobrazit více změn]

22. 4. 2016

20. 4. 2016

7. 4. 2016

27. 3. 2016

25. 3. 2016

  • Přidány video přání veselích Velikonoc od dětí z Haiti do sekce „Adopce“

23. 3. 2016

21. 3. 2016

15. 3. 2016

  • Přidáno nové video ze svěcení varhan v Nové Hradečné do sekce „Média“

14. 3. 2016

9. 3. 2016

1. 3. 2016

14. 2. 2016

25. 1. 2016

Den: Pondělí
24.10.2016

Svátek slaví:

Nina /
sv. Antonín Maria Klaret

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «


» SDM Krakov « » diskuse « » informace «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 34
Týden: 75
Měsíc: 819
Dohromady: 72404
IP adres: 13511