Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Nová Hradečná!

Církev, kterou založil Ježíš Kristus je společenstvím Božího lidu, který putuje do Božího království, kde máme pravý domov. Každá farnost je část Božího lidu kolem farního kostela. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do života farního společenství farnosti Nová Hradečná. Do farnosti patří lidé obcí Nová Hradečná (historicky Hradečná a Hradec), Troubelice, Troubelice Lazce, Lipinka a Pískov. Naše farnost se datuje od roku 1350, kostel v Hradečné již od roku 1250. Naše farnost patří do arcidiecéze olomoucké a děkanátu Šternberk.

Kalendář akcí

Nadcházející akce:


21. - 27. července 2019 (neděle - sobota)

Letní křesťanský tábor v Sobotíně pro děti ve věku od 6 do 13 let. Podíváme se do daleké galské vesnice, kde se s Asterixem, Obelixem a dalšími vydáme na velkolepá dobrodružství. Příspěvek na jedno dítě činí 1200kč a každé další dítě ze stejné rodiny platí o 100kč méně. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat v sakristii (nebo na faru) otci Karlovi do 16. června.

Přihláška - tábor 2019 - Asterix a Obelix.pdf

Bezinfekčnost - tábor 2019 - Asterix a Obelix.pdf


Více akcí v sekci „Připravuje se“

6. neděle velikonoční (cyklus C)

Evangelium on-life

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zů… [Zobrazit celý text]

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a (zase) k vám přijdu. Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

(Jan 14,23-29)

V dnešním evangeliu Kristus nabízí každému z nás něco, co bylo Božím cílem od samého počátku stvoření člověka: „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ Je to zcela jasný odkaz na chrám. A tento chrám měli Izraelci na Boží příkaz postavit na poušti.
Tím nejdůležitějším v chrámu byla Boží přítomnost a oběť. Oběť, která byla přinášena na chrámovém nádvoří, a Boží přítomnost ve svatyni svatých v podobě šekiny – oblaku. Do naprosté intimní blízkosti Boží se vchází pouze skrze oběť – oběť Syna Božího, jenž se stal mostem mezi Otcem a námi.
Boží Syn se ve své oběti vzdal především sebe sama Otci, a to až na smrt. Oběť bez nutnosti zemřít byla podstatou Božího příkazu, aby člověk nejedl ze stromu poznání dobrého a zlého. Kristus byl, je a vždy bude jediný, kdo toto odevzdání se Otci naplnil dokonale i za nás – a zve nás, abychom do jeho cesty vstoupili a došli tak k životu.
Kdo pozná, že v této cestě, kdy vstupuje do oběti Krista ve vlastním životě, je skryta věčnost, v tom přebývá sama Trojice. Takový člověk se stává svatyní svatých; vzdává se všeho pro toho, který je vším. Je téměř nepředstavitelné, že sám Bůh přebývá v srdci, duši takového člověka. Ten, jehož nemohou pojmout nebesa ani země, je přítomen v každém, kdo skrze oběť jeho Syna sám podstupuje smrt. Jeho další život se pak už neodvíjí pouze podle těla, ale pochází z Boha – proto nikdy neskončí.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal .

Zdroj: http://www.paulinky.cz

Změny na webu:


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz