Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Připravuje se


26. října 2019 (sobota) ve 14 hodin

Římskokatolická farnost Oskava zve na "Svatohubertskou mši svatou" za doprovodu trubačů Rabštejn. Koná se v sobotu 26. října 2019 ve 14 hodin v kostele v Bedřichově. Mše svatá bude obětována za myslivce, lesníky a za jejich rodiny.


12. října 2019 (sobota) v 15 hodin

Zveme na děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání. Koná se v katedrále v Olomouci v sobotu 12. října. Pojďme společně prosit za tyto důležité úmysly.


8. října 2019 (úterý) v 18 hodin

Zveme na besedu s Klárou Lőffelmannovou, koordinátorkou projektů na Haiti, o pomoci v této chudé zemi. Římskokatolická farnost Nová Hradečná podporuje 2 děti, Římskokatolická farnost Libina 1 dítě, také ZŠ Troubelice 1 dítě, aby mohly získat vzdělání a najít lepší uplatnění v životě. Pomáhat se dá ale i jinými způsoby. Beseda se koná v úterý 8. října v 18 hodin v sále obecního úřadu v Nové Hradečné. Vstup volný.


28. září 2019 (sobota) ve 14 hodin

Obec Lipinka a Římskokatolická farnost Nová Hradečná zvou na poutní slavnost sv. Václava v Lipince. Slavnostní mše svatá bude v Lipince u kaple ve 14 hodin. Po mši svaté (v 15 hodin) bude následovat divadlo o svaté Anežce České, které zahraje Farní společenství dětí a mládeže ze Zašové. V případě nepříznivého počasí bude program v kulturním domě. Vstup volný.


27. září 2019 (pátek) v 17 hodin

ZŠ a MŠ Oskava Vás srdečně zve na oslavy 240. výročí založení školy.

Pátek 27. 9. 2019                                                                    14.00 – 16.50 - škola otevřena pro veřejnost - program          k mezinárodnímu dni jazyků - výstava z historie školy, fotogalerie.                                                                                 17.00 - koncert v kostele sv. Floriána v Oskavě. Zazpívá Soňa Jungová, která působí jako pedagožka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a také účinkuje v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.  Sobota 28. 9. 2019                 10.00 – 13.30 - škola otevřena pro veřejnost - výstava z historie školy, fotogalerie         14.00 - program žáků školy v kulturním domě v Oskavě


23. září 2019 (pondělí) v 17 hodin

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk pořádá na faře v Litovli Kurz efektivního rodičovství.

Více informací na plakátku.


8. září 2019 (neděle) v 15 hodin

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk zve na ODPOLEDNE PRO RODINY. Akce se koná v neděli 8. 9. ve Šternberku ve farních sálech od 15 hodin.


31. srpna 2019 (sobota) v 11 hodin

Přijměte pozvání na Arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn. Koná se v sobotu 31. 8.  Poutní mše svatá začne v 10,15 na venkovním pódiu. Po ní bude bohatý program pro zájemce všech věkových kategorií. V 15 hodin bude v bazilice modlitba růžence a po něm ukončení požehnáním. Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro další školní rok.


11. srpna 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Nová Hradečná zve na pouť k sv. Vavřinci. Koná se v neděli 11. srpna. Bohoslužby budou v 8 a v 10 hodin. Požehnání bude ve 14,30 hodin. Po něm bude posezení na farní zahradě. Letos nám bude hrát k poslechu hudební skupina AKVAREL. V kostele bude umístěna výstava fotografií – postřehů ze života i připomínky ze života farnosti. Všichni jste srdečně zváni.

Dopoledne bude u kostela probíhat MISIJNÍ JARMARK na podporu dětí na Haiti, o které se staráme v projektu ADOPCE NA DÁLKU.


21. července 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Oskava Vás srdečně zve na Pouť k sv. Bedřichovi do Bedřichova.

Poutní mše sv. bude v neděli 21. 7. 2019 v 15 hodin. Po mši svaté bude malé pohoštění před kostelem. Všichni jste srdečně zváni.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz