Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Připravuje se


5. listopadu 2021 (pátek) ve 12 hodin

Srdečně Vás zveme na lidové misie, které budou probíhat

v Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

5. 11. – 14. 11. 2021.


5. listopadu 2021 (pátek) ve 12 hodin

PODROBNÝ PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ


22. října 2021 (pátek) v 16 hodin

Přijměte pozvání na žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého v Oskavě. Zahájení bude u školy na mostě se sochou v pátek 22. října v 16 hodin. Podobná socha původně na mostě stávala. Obec nechala zhotovit v loňském roce novou sochu a při rekonstrukci mostu byla socha na most umístěna. Slavnostní žehnání oddálily okolnosti s pandemií.


10. října 2021 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na varhanní koncerty, které se budou konat v Libině a v Nové Hradečné v neděli 10. října.

V Libině zazní díla těchto autorů:

Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Jacques Nicolas Lemmens, Tibor Pikéthy, Bedřich Antonín Wiedermann, Léon Boëllmann, Craig Sellar Lang.

V Nové Hradečné zazní díla těchto autorů:

Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Johann Gottfried Walther, Friedrich Wilhelm Zachow, Domenico Zipolli, Jan Křtitel Kuchař, John Stanley, Max Reger, David German.

 


1. října 2021 (pátek) v 19 hodin

Animátoři mládeže zvou mladé na půlvíkendovku" na téma řeholního života. Začínáme v pátek 1. 10. v 18:00 mší v Troubelicích. Ostatní program bude na faře v Nové Hradečné, Na faře si potom popovídáme o řeholním životě, přespíme a v sobotu si zahrajeme hry, uděláme si krátký výlet před obědem a poobědváme, konec kolem 14. hodiny. 

S sebou si prosím nezapomeň spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby, karimatku, pevné boty, respirátor, něco do kuchyně a 100 Kč. Přihlašování najdeš na facebooku Mládež děkanátu Šternberk.


26. září 2021 (neděle) ve 12 hodin

Římskokatolická farnost Libina slaví 300. výročí kostela sv. Jiří. V neděli 26. září bude v 10,30 slavnostní bohoslužba za přítomnosti Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře a pomocného biskupa olomouckého.

V sobotu 25. září ve farní stodole zahraje cimbálová muzika Zaryš ze Zubří folklórní i moderní melodie od 14 do 16 hodin.

V rámci oslav je možné prohlédnout kostel s výstavou z historie včetně věže v sobotu i v neděli od 15 do 17 hodin. Na všechny akce bude vstup volný.


18. září 2021 (sobota) v 19 hodin

Srdečně zveme na koncert duchovní hudby, který se uskuteční v sobotu 18. září v kostele v Troubelicích v 19 hodin. Vstupné dobrovolné.


8. srpna 2021 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na pouť k sv. Vavřinci v neděli 8. srpna. Bohoslužby budou v 8 a v 10 hodin. Hlavním celebrantem bude novokněz P. Václav Škvařil. Požehnání bude ve 14,30 hodin. Po skončení požehnání bude novokněz udělovat novokněžské požehnání. Od 15 hodin bude posezení na farní zahradě. Všichni jste srdečně zváni.

V rámci pouti bude opět MISIJNÍ JARMARK. Můžete připravit věci, které byste nabídli k prodeji. Připravte si je a přidejte cenovku. Na faru můžete věci přinášet do pátku 6. 8. po domluvě s o. Karlem nebo je odevzdat v sakristii po bohoslužbách.


25. července 2021 (neděle) v 15 hodin

Jsme zváni na pouť ve Staré Vodě u Libavé.

V sobotu 24. 7. bude slavena mše svatá v 10 hodin za účasti biskupa Josefa Nuzíka. Následuje přednáška P. Jana Larische a Jany Krejčové a aktivity pro děti.

V neděli 25. 7. v 15 hodin bude slavit mši svatou P. Petr Huvar. Po ní bude divadelní představení.


1. července 2021 (čtvrtek) v 1 hodinu

Katechetické centrum v Olomouci zve na LETNÍ ŠKOLU BOŽÍHO SLOVA. Nechejte se vtáhnout do světa Bible a poznejte, jak Bible vypráví o životě každého z nás. Kurz se uskuteční ve dnech 28. - 31. července 2021. Více informací a přihlášky jsou na stránkách www.katechetiolomouc.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz