Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

Připravuje se


22. března 2020 (neděle) ve 23 hodin

Milí farníci!

Vzhledem k mimořádné situaci není možné zajistit veřejné bohoslužby v neděli, neboť nelze zaručit, že nás nebude víc jak 30. Ruší se i plánovaná duchovní obnova v Orlovně.

Kdokoli by potřeboval svátost smíření, může se telefonicky domluvit.

Pokud by někdo z nemocných pociťoval potřebu posílit svátostmi, neváhejte zavolat.

Přikládám prohlášení biskupů a prosím o připojení ke společné modlitbě denně ve 20 hodin.

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

12. března 2020

 


28. února 2020 (pátek) ve 20 hodin

Mladí jsou zváni na další akci mládeže děkanátu, která se bude konat na faře v Libině - tentokrát se bude jednat o víkendovku na téma láska a vztahy. Začínáme v pátek 28. 2. od 18 hodin, konec v neděli 1. 3. kolem 11. hodiny.

Chceš se dozvědět něco o tom, jak přemýšlí kluci a jak holky? Proč si navzájem často nerozumíme? Jak najít toho pravého/tu pravou a jak si vzájemně naslouchat? Přijeď na faru do Libiny! S sebou: spacák, teplé oblečení, hygienické potřeby a něco dobrého do kuchyně. Cena 270 Kč.


1. února 2020 (sobota) v 10 hodin

Srdečně zveme matky všech farností na pouť do Šternberka na tradiční Pouť matek. Koná se v sobotu 1. února. Podrobnosti jsou na plakátku.

P. Antonín Pechal, farář ve Šternberku


17. ledna 2020 (pátek) ve 20 hodin

V pátek 17. ledna naše farnosti pořádají 7. farní ples. Začátek v 19,30 hodin v Orlovně v Troubelicích. K tanci i poslechu bude hrát dechová kapela Zdounečanka, kterou znáte z předchozích plesů. Lístky si budete moci zakoupit v neděli 5. a 12. ledna v sakristiích našich kostelů vždy po skončení bohoslužby. Cena vstupenky s místenkou je 100,- Kč. Rezervace u Jarmily Rusnákové, mobil 774 335 540.

Bude pro vás připraveno bohaté občerstvení, dobré pití, kulturní vstupy a bohatá tombola.

Doprava autobusem od p. Vrby na ples i zpět bude zajištěna:

  • 18.10 Mostkov a Oskava; 18.25 Třemešek a Mladoňov; 18.40 Libina a Dolní Libina; 18.55 Nová Hradečná – zastávky Hradec, u OÚ, Pod kostelem - do Lipinky se nepojede.
  • 19.15 Pískov; 19.20 Sídliště; 19.25 Lazce a při cestě z Lazců můžete do autobusu přistoupit na všech zastávkách v Troubelicích
  • autobus bude zpět hosty rozvážet od 1:00 – ale čas se může posunout i na pozdější hodinu.

Všichni jste srdečně zváni.


17. ledna 2020 (pátek) v 17 hodin

Mládež děkanátu Šternberk pořádá v pátek 17.1. další setkání mládeže (tzv. mládežnický pátek) na téma "Být věřící v nevěřícím světě". Začne mší svatou v 17:00 hodin v kostele v Uničově, další program bude pokračovat na uničovské faře. 

Kromě již zmiňované mše bude na programu přednáška zajímavých hostů, hry, modlitba a samozřejmě i možnost popovídat si s kamarády.


5. ledna 2020 (neděle) v 15 hodin

Přijměte pozvání na Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 5. ledna v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné. Účinkují: sólistka Moravského divadla Olomouc Radoslava Müller (zpěv), Kristýna Dvořáková (violoncello), Vendula Nováková (varhany). Začátek koncertu je v 15 hodin. Vstupné dobrovolné.


29. prosince 2019 (neděle) v 18 hodin

Srdečně zveme na Vánoční koncert souboru VOCALLICA ze Šternberka. Koncert složený z různých vánočních písní a spirituálů zazní v neděli 29. prosince. Ve farním kostele v Libině bude v 16 hodin a ve farním kostele v Oskavě v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.


24. prosince 2019 (úterý) v 15 hodin

Zveme zvláště děti na otevření betléma a přivítání Ježíška, které se bude konat v kostele v Troubelicích na Štědrý den v 15 hodin.


14. prosince 2019 (sobota) v 17 hodin

Přijměte srdečné pozvání na adventní koncert souboru SoliDeo. Čtyři zpívající instrumentalisté při něm zahrají na nevšední dobové nástroje. Koncert se koná v sobotu 14. prosince. V 15 hodin začne v kostele sv. Jiří v Libině a v 17 hodin v kostele sv. Vařince v Nové Hradečné. V Nové Hradečné zahájí koncert žáci místní základní školy. Vstupné je dobrovolné.


7. prosince 2019 (sobota) ve 14 hodin

Přijměte pozvání na pouť k svatému Mikuláši do Mladoňova. Mše svatá se uskuteční v sobotu 7. prosince ve 14 hodin v kostele sv. Mikuláše v Mladoňově. Po ní bude připraveno tradiční pohoštění.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz