Provozní řád

Rezervací fary souhlasí objednatel( dále jen nájemník) s následujícími podmínkami a zavazujete se jimi řídit.

 • Nájemník se souhlasem s podmínkami zavazuje chovat dle bezpečnostního řádu, který je vyvěšený na faře a že s ním seznámí všechny ubytované.
 • Nájemník zodpovídá za bezpečné chování všech ubytovaných a za dodržování bezpečnostních podmínek.
 • Po faře v místnostech určených ke spaní se pohybují ubytovaní pouze po přezutí.
 • Za bezpečnost všech ubytovaných zodpovídá nájemník, který rezervaci zařizuje.
 • Po celou dobu pobytu zodpovídá za čistotu a pořádek na faře a v jejím okolí nájemník.
 • Na faře je přísně zakázáno kouřit
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do elektroinstalace, wifi sítě apod.
 • Je zakázáno jakkoli manipulovat s nábytkem.
 • Při manipulaci s ohněm postupujte opatrně dle bezpečnostních předpisů.
 • Dřevo na topení se seká v dřevníku (na dřevěném špalku), nikoliv v budově.
 • Při odchodu z fary  pečlivě zamykejte.
 • Na začátku zkontrolujte neporušenost všeho vybavení
 • Neničte vybavení fary. Pokud se cokoli zničí, na konci pobytu to prosím oznamte!
 • Uklízejte použité věci zpět na původní místo
 • S ovladačem plynového topení může zacházet pouze pověřená osoba.

Před opuštěním fary je vaší povinností:

 • Vytřít všechny prostory.
 • Umýt všechny záchody, umyvadla a sprchový kout
 • Doplnit zásoby dřeva u kamen (pokud použijete).
 • Vynést všechny koše.
 • Pozavírat všechna okna a dveře.
 • Všude zhasnout.
 • Umýt, utřít a uklidit na původní místo všechno nádobí. Vypnout a vytřít  ledničku.
 • Nenechávat v kuchyni žádné potraviny.
 • Fara musí být předána v původním stavu (nebo v lepším ☺).