Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘIJEN

Předchozí

MADELEINE DELBRELOVÁ

ČLOVĚK MEZI VÍROU A ATEISMEM

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ S.R.O., PRAHA 2019


1. Existují zvláštní místa, kde vane Duch. Ale také existuje Duch, který vane na všech místech.
2. Nechybí nám nic podstatného, protože kdyby chybělo, Bůh by nám to jistě býval dal.
3. Samota neznamená nepřítomnost světa, ale přítomnost Boží.
4. Každá minuta našeho dne, ať ji prožíváme kdekoliv a při jakékoliv činnosti, umožňuje Kristu žít v nás mezi lidmi.
5. Ticho někdy znamená mlčení, ale vždycky znamená naslouchání.
6. Ticho není únik, ale naše usebrání se v Božím srdci. Ticho je jako orel, který na silných křídlech překonává vítr a vznáší se nad hlukem země i lidí.
7. Člověk mlčí, když může, aby uměl mluvit, když musí. Opravdové ticho nikdy neničí lásku.
8. Nejsme chudáci, s nimiž nikdo nepočítá, ale šťastně povolaní. Jsme těmi, kteří jsou pro Boha nepostradatelní.
9. Přijmout do svého života evangelijní poselství znamená dovolit, ab se náš život stal v širokém slova smyslu zbožným. Aby se stal životem, který se obrací a vztahuje k Bohu.
10. Vytryskne-li v nás Boží přítomnost, která nabývá na síle v tichu a samotě, zachová nás zároveň ve spojení se všemi lidmi.
11. Bůh po nás nechce, abychom milovali naším způsobem, ale tím jeho.
12. Každý den má svůj vlastní řád. Je třeba prožít dnešní den, nenechat ho jen plynout. Prožít ho všemi svými silami, celým srdcem, myslí, aniž bychom Boha šidili.
13. Cestou na naše pouště narazíme na překážku, kterou je třeba překonat, a tou je naše vlastní netrpělivost. Jsme už tak uzpůsobeni, že musíme trochu bojovat, máme-li se rozhodnout pro Boha.
14. Jen ten, kdo bere do rukou knihu evangelií přesvědčen, že nemá jinou naději, může odhalit a přijmout její poselství.
15. Dát Bohu vše v podstatě znamená svobodným srdcem přijmout místo, které nám on určil ve svém velkém světě.
16. Život je velkou slavností. Každý malý skutek se stává ohromnou událostí, kdy je nám darován ráj a kdy i my sami můžeme darovat ráj.
17. Pracovat znamená vždy udělat někde někomu radost. Práce je jednou z největších tvůrčích sil na světě, protože je zároveň láskou.
18. Opravdu milovat znamená dávat sebe sama druhému, aby se on mohl stát více sám sebou.
19. V síle lásky je modlitba prací pro Boha a jakákoliv práce je i modlitbou.
20. V každém svobodném úkonu poslušnosti se nám Bůh plně daruje, ale zároveň my Boha plně dáváme ostatním.
21. Nehleď na své bratry proto, abys je soudil, ale proto, aby ses za ně modlil.
22. Není naším úkolem zbavit svět kříže, ale skrze kříž mu přinášet spásu.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz