Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC

Předchozí

ELIAS VELLA

RUKU V RUCE S JEŽÍŠEM

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2018


1. Pociťujme potřebu častěji otvírat Písmo, abychom zjistili, co nám Bůh říká skrze okolnosti a začněme hledat a rozpoznávat Boží vůli ve svém životě.
2. Nechat Ježíše, aby byl středem našeho života, je nepřetržitý zápas.
3. Je život, který žiji, v souladu s Boží vůlí a podle Božího plánu, nebo jsem to spíš já, kdo přikazuje Bohu, aby se přizpůsobil mému plánu?
4. K rozpoznání Boží vůle potřebujeme moudrost. Moudrost nevede k rozhodnutí skrze logiku, ale skrze světlo, které dostáváme od Boha.
5. Tím nejdůležitějším v našem životě je Ježíš. Je velice snadné říct, že Ježíš je Pán, ale žít s Ježíšem jako s Pánem je něco úplně jiného.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz