Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Připravuje se


11. srpna 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Nová Hradečná zve na pouť k sv. Vavřinci. Koná se v neděli 11. srpna. Bohoslužby budou v 8 a v 10 hodin. Požehnání bude ve 14,30 hodin. Po něm bude posezení na farní zahradě. Letos nám bude hrát k poslechu hudební skupina AKVAREL. V kostele bude umístěna výstava fotografií – postřehů ze života i připomínky ze života farnosti. Všichni jste srdečně zváni.

Dopoledne bude u kostela probíhat MISIJNÍ JARMARK na podporu dětí na Haiti, o které se staráme v projektu ADOPCE NA DÁLKU.


21. července 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Oskava Vás srdečně zve na Pouť k sv. Bedřichovi do Bedřichova.

Poutní mše sv. bude v neděli 21. 7. 2019 v 15 hodin. Po mši svaté bude malé pohoštění před kostelem. Všichni jste srdečně zváni.


21. - 27. července 2019 (neděle - sobota)

Letní křesťanský tábor v Sobotíně pro děti ve věku od 6 do 13 let. Podíváme se do daleké galské vesnice, kde se s Asterixem, Obelixem a dalšími vydáme na velkolepá dobrodružství. Příspěvek na jedno dítě činí 1200kč a každé další dítě ze stejné rodiny platí o 100kč méně. Vyplněnou přihlášku je nutno odevzdat v sakristii (nebo na faru) otci Karlovi do 16. června.

Přihláška - tábor 2019 - Asterix a Obelix.pdf

Bezinfekčnost - tábor 2019 - Asterix a Obelix.pdf

Informace pro rodiče.pdf


2. června 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Nová Hradečná zve na pouť do Troubelic při příležitosti svátku Navštívení Panny Marie. V neděli 2. června v 15 hodin bude slavnostní mše svatá v kostele. Po mši svaté bude společné posezení v restauraci Hanačka. Vstup volný.


18. května 2019 (sobota) ve 21 hodin

Animátoři mládeže děkanátu zvou na noční pouť z Červenky na Svatý Kopeček, v noci z 18. na 19. května. Pouť začne mší svatou na Července ve 21:00 a bude zakončena mší svatou u sester na Sv. Kopečku v 6:00, odtud potom individuální doprava domů. S sebou teplé oblečení, dobré boty, baterku, jídlo, pití a úmysl, za který chceš pouť obětovat.


11. května 2019 (sobota) v 15 hodin

Srdečně zveme na koncert duchovní hudby do kostela sv. Vavřince do Nové Hradečné. Koncert se uskuteční v sobotu 11. května v 15 hodin. Účinkuje smíšený chrámový sbor z Otrokovic. Vstupné dobrovolné.


5. května 2019 (neděle) v 15 hodin

Srdečně zveme na Poutě ke sv. Floriánovi:

V Lazcích se uskuteční poutní mše svatá v sobotu 4. května v 18 hodin.

Pouť v Oskavě bude v neděli 5. května. V 10 hodin začne poutní mše svatá. Svátostné požehnání bude ve 14,30 hodin a po něm posezení na farní zahradě s dechovkou Rohelankou.


28. dubna 2019 (neděle) v 15 hodin

Římskokatolická farnost Libina a Junák Libina zvou na pouť ke sv. Jiří do Libiny v neděli 28. 4. v 10 hodin. Mši svatou bude sloužit P. Jiří Šustek, který působí na centru mládeže v Rajnochovicích. Odpoledne ve 14,30 hodin bude svátostné požehnání a po něm bude o. Jiří udělovat novokněžské požehnání. Zveme všechny také na posezení s dechovkou Rohelankou odpoledne na farní zahradu. V rámci poutě proběhne malá výstava fotografií "Střípky života". Od rána u kostela probíhají také trhy s ukázkami řemesel.


29. března 2019 (pátek) v 18 hodin

Animátoři děkanátu zvou mládež na postní křížovou cestu. Bude se konat už tradičně na Rudě u Rýmařova v pátek 29. března v 18 hodin. Pokud by měl někdo problém se na Rudu dostat, ať se obrátí na někoho z animátorů nebo mi zavolá na číslo 731830259 (Jakub Smyčka).


17. března 2019 (neděle)

Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce."Postní kapky" jsou každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" tvůj život.

  • Myšlenky papeže Františka z katechezí o Desateru
  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Biblický citát s inspirativní myšlenkou
  • Nedělní liturgické texty a zamyšlení

Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžeš každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu Věříme, že Ti tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními svátky.

« Zobrazit starší akce

Zobrazit mladší akce »


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz