Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN

Předchozí Následující

AFORISMY O VÍŘE

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2000


1. Křesťan by měl a má se nechat světci inspirovat, pak ale musí jejich spiritualitu přenést do vlastní situace. Don Bosco
2. Jen kdo najde Boha, najde také sám sebe. Helmut Thielicke
3. Bůh je nás a my v něm, to je náš podíl na jeho království. Edith Steinová
4. V každém člověku je hluboká propast, jež může být vyplněna jedině Bohem. Blaise Pascal
5. Jsou-li naše struny dobře naladěny, hraje na naši duši sám Bůh. To je také vše, co musíme dělat: být naladěni na Boha. Hans Urs von Balthasar
6. Rozumem můžeme Boha hledat, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. Josef von Eötvös
7. Musíte se naučit chytat Boha za srdce, protože tam je jeho nejslabší místo. Terezie z Lisieux
8. Věčné Slovo zaznívá jedině v tichu. Mistr Eckhart
9. Člověk neporozumí evangeliu tím, že je bude pouze číst, ale tím, že je bude žít. Charles de Foucauld
10. Slovo Boží nám nedává vždy sílu, abychom dokázali změnit poměry, ale vždy nám může dát sílu k tomu, abychom je ve víře dokázali snášet. MikkoJuva
11. Kdo nechce nejprve naslouchat Bohu, nemá co říct světu. Hans Urs von Balthasar
12. Je-li něco charakteristického pro vírou určovaný život v dnešní době, pak je to vytrvalá a všem protivenstvím vzdorující věrnost. Georg Moser
13. S nejhlubším tajemstvím křesťanské víry je to jako se sluncem: Nemůžeš se na ně dívat, ale v jeho světle vidíš všechno ostatní. Gilbert KeithChesterton
14. Věřím v Boha asi tak, jako nevidomý věří v existenci slunce. On nevěří proto, že by slunce viděl, ale proto, že je cítí. PhilBosmans
15. Dobrá mysl a víra jsou spojeny tajemným poutem, protože Bůh nechce žádné zasmušilce. Julius Langbehn
16. Víra znamená jistotu i tam, kde není žádná jistota vidět. Rudolf Bultmann
17. Víra je schopnost snášet všechny pochybnosti. Romano Guardini
18. Bůh rozdává, ale člověk musí otevřít dlaň. Přísloví
19. Ten, který tě učinil, ví, co s tebou má učinit. Augustin Aurelius
20. Bůh nás nestvořil proto, aby nás opustil. MichelangeloBuonarotti
21. To, co dává Bůh, je vždy lepší než to, o co člověk prosí. Přísloví
22. Bůh, který stvořil poušť, dává vytrysknout i pramenům. Alfred Delp
23. Existuje-li Bůh, vždy mám ještě něco, v co mohu doufat, i kdyby mi už nikdo žádnou naději nedával. Joseph Ratzinger
24. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. Edith Steinová
25. Bůh nemůže být tvou budoucností, když utíkáš sám před sebou. Petrus Ceelen
26. Kdo věří, ten se nechvěje. Jan XXIII.
27. Pro svou práci si vypros od Boha požehnání, ale nečekej, že ji za tebe udělá. Karl Heinrich Waggerl
28. Vše, co činíš, čiň dobře, a budeš tím chválit Boha. Augustin Aurelius
29. Kdo chce něco jiného než Krista, neví, co chce. Filip Neri
30. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. Sören Kierkegaard
31. Vzkříšený Kristus činí z života lidí neustálou slavnost. Athanasius z Alexandrie

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz