Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

Předchozí Následující

CONRAD DE MEESTER

NEJKRÁSNĚJŠÍ TEXTY ALŽBĚTY OD TROJICE

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2016


1. Čím víc se člověk dává Bohu, tím víc se on dává člověku.
2. Po celý život se sjednocujme s Kristem a kráčejme tou nejpřímější cestou k Bohu.
3. Vše, co je tím, čím má být, je krásné.
4. Jsme jako nástroj, jehož přetržené struny je nejprve třeba vyměnit a nové pak naladit, aby ve vás božský hráč mohl rozehrát svou sonátu.
5. Všechna krása Božího Syna je jednou provždy vložena do jeho lásky k lidem.
6. Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí a chce nám darovat svůj božský život.
7. Měli bychom často prosit Ducha Svatého, aby nám pomohl lépe chápat duchovní krásu. Je to dar, který se nabízí nám všem.
8. Jsme jako plátno, a když se plátno pořád pohybuje jako prapor zmítaný větrem, Duch Svatý na ně nic namalovat nemůže.
9. Bůh učiní z tvého života umělecké dílo. Každé duchovně krásné dílo je povoláno k tomu, aby vzdávalo slávu pouze Bohu.
10. Krása je zdroj štěstí, protože krásné a dobré mají k sobě blízko.
11. Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
12. Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách.
13. Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé duše.
14. Láska musí převyšovat vše pomíjející, a pak už milující nedokáže nic oddělit.
15. Člověk může být Marií i Martou zároveň: neustále pobývat v Pánově přítomnosti a hledět na něj pohledem plným lásky.
16. Žijme s Bohem jako s přítelem a stále oživujme svou víru, abychom se s ním skrze vše sjednocovali. Právě tak se rodí světci.
17. Člověk může být šťastný, i když mu něco není po chuti; jen je třeba stále hledět na Pána Boha.
18. Musíš si uvnitř duše vytvořit malou celu. Pak budeš myslet na to, že Pán Bůh je tam, a čas od času tam zajdeš. Když zjistíš, že tě něco rozčiluje, rychle tam pospěš a se vším se svěř svému Pánu.
19. Naprav se a nech se lapit do Kristových sítí, vždyť tam je tak dobře.
20. Musíme se usebrat, vystoupat výš a uvědomit si, že kříž je nástrojem Boží lásky.
21. Nikdy Boha neopouštějte, vše konejte s vědomím, že se na vás dívá a žijte s radostí v jeho pokoji a lásce.
22. Kéž vás Nejsvětější Trojice uvede do hlubin svého tajemství a kéž tři božské osoby, jsou opravdu středem, z něhož vychází váš život.
23. Žijme v důvěrném spojení s naším Milovaným a buďme jen jeho, stejně jako je on zcela náš.
24. Kristus stále žije a působí v naší duši. Nechme se jím utvářet, aby se stal duší naší duše a životem našeho života.
25. Kristovu srdci jde jen o jednu jedinou věc: smazat hřích a přivést duši k Bohu.
26. Kéž je vaše duše druhou Betánií, kam si Ježíš přichází odpočinout a kde mu předkládáte hostinu lásky.
27. Jestliže budeme věrně žít jeho životem a jestliže se budeme jednoduše ztotožňovat s každým záchvěvem duše Ukřižovaného, pak není proč se bát vlastních slabostí.
28. Ztišme se a naslouchejme Kristu, kterým nám má tolik co říci.
29. Obracejme se na nejčistší a nejjasnější Pannu Marii, aby nás přivedla ke Kristu, kterého ona sama tak dobře poznala.
30. Neustále se vydávejme Bohu do rukou, přinášejme oběti, plňme Boží vůli a nevyhledávejme žádné mimořádné zážitky. Žijme z lásky a buďme tak prostí, jako Maria.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz