Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC DUBEN

Předchozí Následující

GUY GILBERT

ŠTĚSTÍ – JAK HO NAJÍT, PROŽÍVAT, SDÍLET

PORTÁL 2015


1. Štěstí znamená nezabývat se stále dokola minulými událostmi a nepředvídat katastrofy. Štěstí znamená dát přednost přítomnému okamžiku.
2. Dokonalé štěstí je mít naději, že jsem Božím přítelem.
3. Blahoslavení ti, kteří dovedou mlčet a naslouchat: naučí se nové věci.
4. Skutečné štěstí je jeden z darů, které člověk dostane. Díky němu má každý možnost najít si v životě místo, které mu vyhovuje. Je na nás, abychom se ho pokusili hledat.
5. Bůh je láska a pokoušet se touto láskou žít je nádherné.
6. Pokora znamená podporovat druhého.
7. Peklo nejsou ti druzí, můžeme jím však být my sami, když se nemáme rádi a zanedbáváme se.
8. Hlavním receptem na štěstí je čerpat z prostých a přirozených věcí lidského života a nechat je dusit na mírném ohni.
9. Pokora nám pravdivě ukazuje, jací jsme. Pokora znamená odkrýt masku.
10. Štěstí je umění, jemuž je třeba se každý den učit.
11. Přejte si to, čeho můžete v rámci svých schopností dosáhnout. Buďte šťastní z toho, co máte, nehoňte se za nemožným.
12. Ticho má pro nás neocenitelný přínos – proměňuje nás tím, že nám dává jasný pohled na náš život.
13. Boží milost působí jedině v přítomném okamžiku. Pokud se rozhodneme, že ji přijmeme, čeká nás nádherná a jedinečná cesta ke svatosti.
14. I ten nejmenší skutek lásky je Bohem požehnaný.
15. Když budeš všude šířit radost, jistě zbude i na tebe.
16. Umět se radovat z radosti druhého: to je tajemství štěstí.
17. Je důležité rozvíjet pozitivní vztah k sobě samému. Sami se sebou budeme až do konce života, takže je třeba, abychom sami sebe akceptovali, byli rádi takoví, jací jsme.
18. Můžeme mít obrovitou křesťanskou lásku, naději pevnou jak z betonu, ohromnou víru, ovšem pokud nemáme pokoru, nejsme ničím.
19. Pokora znamená, že jsme tím, kým jsme, a jsme si toho vědomi. Vědět, kdo ve skutečnosti jsme, si žádá velkou schopnost vhledu do vlastního nitra.
20. Bůh je v nás každičkou minutu našeho dne. V těžkých chvílích stejně jako v okamžicích radosti.
21. Když darujeme sami sebe, znamená to, že známe Boží lásku. Musíme se stát láskou, musíme se proměnit v dar.
22. Jediné štěstí, které máme, vychází ze štěstí, které dáváme.
23. Máme celý život, abychom se naučili milovat.
24. Rozmlouvejte s druhými, zdravte se s lidmi, dívejte se na ně ve vlaku. Může to být hlavní zdroj vašeho štěstí.
25. Když tě někdo zraní, napiš to do písku a vítr odpuštění to může smazat. Ale když pro tebe někdo udělá něco dobrého, vyryj to do kamene a nikdy to nevymizí.
26. Napojení na Boží srdce, to je modlitba v kterémkoli okamžiku; ta by se měla stát naší přirozeností.
27. Modleme se a prosme Pána, abychom každý den věnovali hlavní pozornost tomu, kdo se něčím odlišuje, kdo je nemocný, osamělý, kdo se cítí jako cizinec, je v depresi nebo se chová násilnicky. Ježíš se díval na druhé celý svůj život.
28. Humor, to je přítomnost Krista v nás, která nám dává schopnost zasmát se vlastnímu trápení.
29. Jste šťastní lidé, umíte-li s vážností nahlížet na drobné věci a pokojně sledovat věci závažné: dojdete v životě daleko.
30. Pracujte na své vnitřní síle – ta je důležitější než síla svalů. Je to síla lásky, pokoje a milosrdenství.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz