Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Předchozí Následující

MAX LUCADO

NEBOJTE SE
PŘEDSTAVTE SI ŽIVOT BEZ STRACHU

NÁVRAT DOMŮ 2013


1. Soustřeďte se na dnešek. Bůh naplňuje naše potřeby každý den. Ne jednou týdně či jednou za rok. Dá vám, co potřebujete, když to potřebujete.
2. Strach nikdy nenapsal symfonii nebo báseň, nikdy nevyjednal mírovou smlouvu, nikdy nevyléčil nemoc. Něco takového dokáže odvaha. Něco takového dokáže víra.
3. Léčíme-li strach výbuchy vzteku, alkoholem, trucováním, vylučujeme Boha z řešení našeho problému a problém pouze prohlubujeme.
4. Strach z toho, že zklameme Boha, má ostré zuby. Nicméně Kristus má zubařské kleště. Když se poprvé zmíní o strachu, neváhá jich použít. „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy“.
5. Nezvládnutý strach vede ke hříchu. Hřích vede člověka k tomu, aby se skrýval. A protože jsme všichni zhřešili, všichni se skrýváme – nikoli do křoví, ale do osmdesátihodinového pracovního týdne, do záchvatů vzteku. Vyhýbáme se kontaktu s Bohem.
6. Ježíš nás příliš miluje, než aby nás nechal pochybovat o své milosti.
7. Bůh si nevede seznam našich provinění. Jeho láska vyhání strach, protože on sám vyhání náš hřích.
8. Žádná pilulka, žádné řeči, žádný psychiatr, žádný majetek nemůže zajistit hříšníkovu srdci mír. Můžete strach otupit, nemůžete se ho ale zbavit. To dokáže jedině Boží milost.
9. Když jste přijali Boží odpuštění, žijte jako člověk, jemuž je odpuštěno. Ježíš otevřel vaši celu – tak z ní tedy vyjděte.
10. Ježíš neodsuzuje oprávněnou starost o naše povinnosti. Odsuzuje trvalý stav mysli, který nepočítá s Boží přítomností.
11. Napodobujte Ježíšovu matku na svatbě v Káni. Zkuste to udělat taky tak rychle. Zjistěte, co je za problém. Pak jděte k Ježíšovi a jasně jej popište.
12. Zamyslete se nad tím, v jakých oblastech si děláte starosti. Za to se pak modlete zcela konkrétně.
13. Když budete hledat království zdraví, zneklidní vás každý pupínek či boulička. Když budete hledat království popularity, připraví vás o pokoj sebemenší konflikt. Když ale budete hledat jeho království, naleznete je. Můžeme se na něj spolehnout – a zbavit se tak starostí.
14. Nemůžeme jít někam, kde by nebyl Bůh. Ohlédněte se přes rameno – je to Bůh, kdo kráčí za Vámi. Podívejte se do bouře – to k vám přichází Ježíš.
15. Kdyby Kristus přišel po klidné hladině jezera, Petr by mu patrně zatleskal, ale asi by nevystoupil z člunu. Bouře nás přimějí, abychom se vydali na pouť, na kterou jsme se doposud nikdy neodvážili.
16. Nemůžeme si zvolit, zda bouře v životě přijde či nepřijde. Můžeme se ale rozhodnout, kam se za bouře budeme dívat.
17. Když nás Bůh volá k odvaze, nevolá nás k naivitě nebo k pošetilosti. Nemáme být nevšímaví k obrovským problémům, které nám život přináší. Máme ale svůj pohled na problémy vyvažovat dlouhými pohledy na to, co všechno Bůh dokázal.
18. Udělejte vše pro to, abyste nepřestali hledět na Ježíše.
19. Učte se veršům z Písma zpaměti. Čtěte životopisy velkých lidí. Zabývejte se svědectvím věrných křesťanů. Udělejte vědomé rozhodnutí, že svou naději vložíte v Boha.
20. Bůh rozvěsil své diplomy po celém vesmíru. Duhy, západy slunce, obzory, nebesa posetá hvězdami. Své mocné skutky zaznamenal v Písmu. Jeho poučení je jasné – je pánem každé bouře. Bojíte se té své? Tak pohleďte na něj.
21. Ježíš udělal víc, než že jen mluvil o strachu. On se strachu postavil – nejprve v Getsemanské zahradě, a pak na golgotském kříži.
22. Ježíš se tváří v tvář největšímu strachu upřímně modlil. Nejde o vybroušenost modlitby – jde o její opravdovost.
23. Modlitba znamená, že sedíme klidně na Otcově klíně a položíme ruce na jeho volant. Otec volí rychlost, vytáčí nebezpečné zatáčky a zaručí, že dojedeme bezpečně do cíle.
24. Zdravá církev je místem, kde náš strach umírá. Probodneme je Písmem, oslavnými žalmy. Rozpustíme je ve slunečním světle vyznání. Uhasíme je vodopádem chval a rozhodneme se hledět na Boha, nikoli na naše hrůzy.
25. Nejsme zabezpečeni proti zlu. Nejsme ale ani zastrašeni. Ježíš nám o tomto brutálním světě měl co říci: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“
26. Odvaha se rodí nikoli díky zvýšené policejní ochraně, ale ze zvýšené duchovní zralosti.
27. Chyba není v tom, že plánujeme. Chyba je v tom, že ze svých plánů vypouštíme Boha. Ježíš nekritizuje blahobyt – kritizuje naši namyšlenost. Nekritizuje to, že si klademe osobní cíle, kritizuje to, že při nich nepočítáme s Bohem.
28. Nejsme nejinteligentnější tvorové. Máme ale pastýře, který nás vždy znovu postaví na nohy. Podobně jako dobrý pastýř nás nenechá odejít, aniž by nás oděl a nakrmil.
29. Ježíš zakusil fyzické a skutečné vzkříšení. A nyní přichází to nejdůležitější. Protože ho zakusil on, zakusíme ho i my.
30. Když uvěříte v Ježíše Krista, Kristus dá svého Ducha před vás, za vás i do vás. Tento Duch pro vás udělá vše, co dělal Ježíš pro své následovníky – vyučoval, uzdravoval, utěšoval.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz