Římskokatolická farnost Nová Hradečná
Předchozí

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN

velehrad

PAPEŽ FRANTIŠEK,
ANTONIO SPADARO, SJ

U MNE JE VŽDY OTEVŘENO

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY 2014

ag

1. Bůh je skrytý v tom, co je malé, v tom, co roste, i když to nejsme schopni zahlédnout.
2. Moudré rozlišování umožňuje najít ty nejvhodnější prostředky, které nejsou vždycky totožné s tím, co se jeví jako velké nebo mocné.
3. Bůh je ten, kdo nás předchází – hledáš ho, ale on tě nalézá jako první. Chceš ho potkat, ale on ti jako první vychází vstříc.
4. Snažme se být církví, která nalézá nové cesty, umí vycházet ze sebe a jít i k těm, kdo se k ní nehlásí, kdo odešli nebo jsou lhostejní.
5. Je třeba se pustit do dobrodružství, které tkví v tomto: hledat setkání, nechat se hledat a dovolit Bohu, aby nás potkal.
6. Křesťan nemůže žít ani v panice, ani spoléhat na zaběhané jistoty.
7. Bůh je vždycky větší.
8. Rozlišování je duchovní proces, prostřednictvím něhož člověk odlišuje ty duchovní popudy, které ho vedou k Bohu, od těch, které ho od Boha vzdalují.
9. Velký plán se realizuje drobným skutkem, malým krokem.
10. Sv. Ignác nás vede k tomu, abychom měli před sebou Krista vždy většího, jenž nás neustále vyvádí ven z nás samých a vede nás k tomu, abychom vykročili ze své vlastní lásky, ze své vůle i svých zájmů.
11. Bůh se každému z nás zjevuje prostřednictvím vnitřních hnutí – pohne vůlí a přitáhne ji k sobě.
12. Srdce spojuje ideu se skutečností.
13. Nikdo se nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale Bůh nás přitahuje v rámci komplikovaného tkaniva osobních vztahů, které se v lidském společenství utváří. Bůh vstupuje do této dynamiky lidu.
14. To, co církev dnes nejvíce potřebuje, je schopnost ošetřovat zranění a rozehřívat srdce věřících, projevovat vlídnost a blízkost.
15. Služebníci církve musí být především služebníky milosrdenství.
16. Bůh je větší než hřích.
17. Musíme kráčet společně uprostřed různorodosti. K sjednocení nevede žádná jiná cesta. Toto je cesta Ježíšova.
18. Bůh nám přináší spásu skrze něhu, nabízí nám spásu v pohlazeních, přináší nám spásu skrze svůj život za nás.
19. Nechám se Bohem překvapit, jak to učinila Maria, anebo se uzavírám ve svých jistotách, jistotách svých vlastních plánů?

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Den: Sobota
19.8.2017

Svátek slaví:

Ludvík /
sv. Jan Eudes

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 8
Týden: 206
Měsíc: 598
Dohromady: 81995
IP adres: 15634