Římskokatolická farnost Nová Hradečná
Předchozí

MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC

velehrad

MON CALEPIN

DEN CO DEN

COR JESU 2012

ag

1. Přežehnání se je nádherným symbolem, důmyslnou zkratkou Kréda. Při doteku čela žádáme Otce o moudrost, při doteku prsou Syna o lásku, a když se dotýkáme ramen, prosíme Ducha svatého o sílu.
2. Z nedůvěry ve vlastní síly se v nás rodí důvěra ve všemohoucí sílu Boží.
3. Radost patří k životu křesťana zásadním způsobem. Je-li v nás ještě mnoho smutku, je to známka, že je v nás ještě mnoho nekřesťanského.
4. Modlitba je neviditelnou rukou, kterou se dotýkáme Boha. Modlitba, kterou nás naučil Ježíš, je rukou, kterou objímáme Otce.
5. Co je Boží vůle a co po nás Bůh chce, to nám jasně říkají Boží evangelia: „Boží vůle je, abychom se stali svatými…“ Co dnes vykonám pro své posvěcení a pro posvěcení jiných?
6. Moderní křesťan se nemůže vyhýbat kříži – vždyť kdo se kříži vyhýbá, vyhýbá se Tomu, který na něm umřel.
7. Není šťastný ten, kdo má mnoho, ale ten, kdo se umí spokojit s potřebným málem.
8. Bůh je nekonečně milosrdný, proto ani jedna slza upřímné lítosti neskane nadarmo.
9. Bůh miloval lidi, a proto se jim stal podobným – stal se člověkem. Láska totiž sbližuje. Z lásky k nám opustil nebe a přišel bydlet do chléva.
10. Kalvárie zůstává i dnes jediným vrchem, ze kterého se dá vystoupit na nebesa, a kříž jediným žebříkem k věčné slávě.
11. Jsi tak svobodný, že můžeš Boží pomoc přijmout i odmítnout. Ale věz, že nejsi tak silný, že bys mohl odmítnout a přitom nezahynout.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii
ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Den: Pondělí
11.12.2017

Svátek slaví:

Dana /
sv. Damas I. (Hostivít)

Administrace:

Farní listy:

» zde «

Pořad bohoslužeb:

» zde «

Tábor:

» informace «
» diskuse «

Chvály:

» informace «

» soukr. diskuse «

Mládež


» děkanát «

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz

Počítadlo návštěv:
Dnes: 19
Týden: 55
Měsíc: 301
Dohromady: 83929
IP adres: 16469