Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC ŘIJEN

Předchozí

PETER KREEFT

MODLITBA PRO ZAČÁTEČNÍKY

KNA 2014


1. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom Bohu umožnili být Bohem.
2. Jídlo udržuje při životě tělo a modlitba duši. Modlitba je důležitější než jídlo, duše je důležitější než tělo, protože duše – to jsme my, naše osobnost, naše já.
3. Modlitba je reálný kontakt s Bohem a Bůh je životem duše, jako je duše životem těla.
4. Pokud se nemodlíte, vaše duše bude slábnout a zemře. Je to stejné, jako když přestanete jíst – tělo vám pak zchřadne a zemře.
5. Modlitba poskytuje pravdu našemu rozumu, protože rozum nás uvádí do přítomnosti Pravdy samé, do Božího rozumu, který utvořil naše myšlení, životy i celý vesmír.
6. Je pokušením zůstat v pohodlném divadle vlastních představ namísto reálného světa, zamilovat se do myšlenky, že se stanete svatými a budete milovat Boha a svého bližního místo abyste se pustili do vlastní práce.
7. Modlitba vyjadřuje naši poslušnost vůči Bohu, a to i tehdy, když v ní Boha o něco žádáme, protože on nám přikázal, abychom ho prosili.
8. Proč se modlit? Jen modlitba může zachránit svět.
9. Svatí nikdy nepovstanou jinak než skrze modlitbu.
10. Modlíme se nikoli v rámci nějakého vlastního sebezdokonalujícího programu, ale proto, že nás Bůh oslovil. Modlitba je naší odpovědí na předchozí Boží pozvání.
11. Modlíme se proto, abychom Boha poslouchali, ne abychom si na Boha hráli. Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak.
12. Tři důvody, proč nám Bůh přikazuje modlit se, odpovídají našim třem nejhlubším potřebám: modlitba poskytuje pravdu rozumu, dobro vůli a krásu srdci.
13. Při modlitbě se stáváme podobní Bohu, ke kterému se modlíme a kterému se podřizujeme. Kontaktem s ním se necháváme „nakazit“ zbožností.
14. Modlitba dodává krásu našemu srdci, protože to se ponořuje do Božího srdce, které je věčným zdrojem neskonalé radosti.
15. Modlitba je tou nejpraktičtější věcí, do které se můžeme pustit. Modlitba je uznáním skutečnosti, vhodnou odpovědí na ni a upřímností vůči ní.
16. Ještě mnohem pádnější důvod, proč se učit modlit, nám dává myšlenka na smrt a na nebe – nemáme nekonečné množství času.
17. S modlitbou je to jako se zahradničením: modlitba je výživou rostlin a ta rostlina – vaše duše – bude po smrti přesazena do nesmrtelné, věčné zahrady.
18. Potřebujeme se modlit, abychom mohli růst. Musíme růst, protože nekonečná Láska se nespokojí s ničím menším než s tou největší radostí, které je její milovaná bytost schopna.
19. Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz