Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC LISTOPAD

Předchozí

CONRAD DE MEESTER

NEJKRÁSNĚJŠÍ TEXTY ALŽBĚTY OD TROJICE

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2016


1. Čím víc se člověk dává Bohu, tím víc se on dává člověku.
2. Po celý život se sjednocujme s Kristem a kráčejme tou nejpřímější cestou k Bohu.
3. Vše, co je tím, čím má být, je krásné.
4. Jsme jako nástroj, jehož přetržené struny je nejprve třeba vyměnit a nové pak naladit, aby ve vás božský hráč mohl rozehrát svou sonátu.
5. Všechna krása Božího Syna je jednou provždy vložena do jeho lásky k lidem.
6. Je to stále jeden a týž Bůh, kterého nosíme v sobě. Sklání se k nám dnem i nocí a chce nám darovat svůj božský život.
7. Měli bychom často prosit Ducha Svatého, aby nám pomohl lépe chápat duchovní krásu. Je to dar, který se nabízí nám všem.
8. Jsme jako plátno, a když se plátno pořád pohybuje jako prapor zmítaný větrem, Duch Svatý na ně nic namalovat nemůže.
9. Bůh učiní z tvého života umělecké dílo. Každé duchovně krásné dílo je povoláno k tomu, aby vzdávalo slávu pouze Bohu.
10. Krása je zdroj štěstí, protože krásné a dobré mají k sobě blízko.
11. Jak krásné je pomyšlení, že po svatém přijímání máme v duši celé nebe.
12. Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách.
13. Když je ti smutno, řekni to Ježíši, který všechno ví a chápe a který je hostem tvé duše.
14. Láska musí převyšovat vše pomíjející, a pak už milující nedokáže nic oddělit.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz