Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MYŠLENKY NA MĚSÍC SRPEN

Předchozí

HERBERT MADINGER

VRAŤ SE – SVĚDOMÍ V DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2001


1. Hnací silou našeho života je svědomí. Je hlasem Božím, který promlouvá v našem srdci, hlasem dobrého Otce, promlouvajícího k milovaným dětem.
2. Bůh by nám rád odpustil, políbil nás na usmířenou a svěřil nám svůj otcovský dům se slovy: „Jste mé milované děti, v nichž se mi zalíbilo.“ Vraťme se tedy k němu…
3. Prosme nebeského Otce o odpuštění každý den, a rozhostí se v nás hluboký klid a mír.
4. Hřích je oddělením od Boha, útěkem před ním do stále větší vzdálenosti od něj.
5. Hluboko v našem nitru nás Bůh volá a utěšuje, posiluje, vede, varuje a dodává nám odvahy. Je to hlas svědomí.
6. Boží slitování je větší než naše vina, jeho láska jasnější nad všechny temnoty v nás a jeho milost mocnější než vyčerpání duše.
7. Ježíš se může dotknout nemocného místa v nás a uzdravit je jen tehdy, když je duše odkryta a nic se nezastírá.
8. Bůh stojí u dveří tvého srdce a klepe. Otevři mu a pozvi ho dál.
9. Poznejme Boží slitování, mluví k našemu srdci skrze tolik lidí.
10. Dokážeš věřit bezmeznému slitování nebeského Otce? Důvěřuješ mu, že ti odpustí, když ho poprosíš: „Otče, odpusť mi?“
11. Hlavním pokušením člověka je pokušení k životu bez Boha, pokušení žít tak, jako bychom byli sami sobě bohem.
12. Teprve tehdy, až budeme chtít plně se oddat Bohu a zůstat mu z celého srdce věrni, poznáme všechny překážky, které nám zabraňují žít v hlubokém společenství s ním.
13. Odhalme Boží nádheru i velikost svého vlastního života. Bůh nás povolal k tomu, abychom přijali jeho věčný život, jeho nádheru, jeho věčnost.
14. Když nás trápí zlo a hrozí ovládnout nás, hledejme osvobození v poctivé zpovědi.
15. Dokud se nepřestaneme zabývat malichernostmi, nepodaří se nám proniknout k tomu, co je důležité a podstatné. Víra v Ježíše je nemožná bez změny našeho života.
16. K obrácení je povolaný každý člověk, a je to jeho životní úkol. Člověk je stvořen k tomu, aby se úplně obrátil k Bohu, a je to stejně přirozené jako to, že květiny kvetou.
17. Zpověď je neustálé obrácení a změna srdce. Zpověď je naším návratem k Bohu.
18. Nikdo z lidí nám nemůže odpustit hříchy. Jen sám Ježíš, který vzal všechny naše hříchy na sebe.

Myšlenky byly sestaveny v Pastoračním domě Velehrad v Itálii ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz