Římskokatolická farnost Nová Hradečná

MODLITBA CHVAL

Aktuální informace na facebooku: Chvály Libina/Oskava/Nová Hradečná

Kdy?

Každou druhou sobotu v měsíci.

Kde?

Na střídačku ve farních kostelích v Nové Hradečné, Libině a Oskavě.

Co Vás tam může čekat?

 • Můžete chválit Pána slovem i zpěvem ♫♯♪
  • (texty písní se budou promítat na plátno, abyste se mohli přidat ke zpěvu)
 • Adorace

Přijďte s námi chválit Pána, těší se na Vás!

Co se zpívalo v Libině?

 • Veni Spiritus
 • Hymnus k Duchu Svatému
 • Klaníme se před Tvou tváří
 • Denne sa modlím
 • Hle stojím u dveří a tluču
 • Otče, můj drahý
 • Ty jsi jediný Bůh
 • Neboj se, já budu s tebou
 • Mou cestu v rukou máš

A co o adventu v Oskavě?

 • Ejhle, Hospodin přijde
 • Hymnus k Duchu Svatému
 • Pane Bože, přijď k nám
 • Tvé světlo ve tmě svítí
 • Dáváš mi lásku vzácnou
 • Klaníme se před Tvou tváří
 • Ježíši, přijď
 • Zpívej, brzy už přijde Pán
 • Mou cestu v rukou máš
 • Větší je náš Bůh

Co zaznělo v lednu v Nové Hradečné?

 • Pane, přijď, prosíme
 • Nyní, pokloňme se
 • Prosba k Duchu Svatému
 • Hospodin kraluje
 • Ježíši, přijď
 • Mé dlaně zvednuté
 • Plný rozporů
 • Chvalte Hospodina z nebes
 • Kto si, kto som?
 • Boží Beránku
 • Kéž se v našich domech tančí
 • Větší je náš Bůh
 • Narodil se Kristus Pán

Únor, březen?

 • Prosba k Duchu Svatému
 • Duch přijď prosím z nebe (HopeRise)
 • Před Tebou
 • K Tobě, Pane, s díkem přicházím
 • Každý den
 • Na slávě své jsi netrval
 • Zůstaňte zde
 • Kříž
 • Boží Beránku
 • Kde jenom jsi
 • Je krásné být Božím dítětem
 • Větší je náš Bůh

Duben

 • Pojďte ke mně všichni
 • Přijď Duchu Svatý k nám
 • Duchu Svatý přijď
 • Obklop mě
 • Smím
 • Hoden je Beránek
 • Agnus Dei
 • Zpívat píseň lásky
 • Boží Beránku
 • Kéž se v našich domech tančí
 • Větší je náš Bůh
 • Oceány

Květen - Svatodušní vigilie a chvály

 • Veni Spiritus
 • Tady a teď
 • Hymnus k Duchu Svatému
 • Prosba k Duchu Svatému
 • Pane, smiluj se
 • Duchu přijď z nebe
 • Chvalme Pána, vzývejme Ducha
 • Jak jeleň
 • Duchu svatý, přijď
 • Naplňuj mne Duchem svým
 • Oceány
 • Dáváš mi lásku vzácnou
 • Mé dlaně zvednuté
 • Přijď Duchu Svatý k nám
 • Ať Tvá živá voda
 • Hle stojím u dveří a tluču
 • Immanuel
 • Boží Beránku
 • Nade mnou se smiluj
 • Tvůj plamen
 • Svorni jsme

Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz