Římskokatolická farnost Nová Hradečná

Adopce na dálku

Naše farnost v projektu Adopce na dálku, kterou organizuje pro Haiti Arcidiecézní charita Olomouc, "adoptovala" chlapce, který se jmenuje Michelot Jean a narodil se v roce 2001.Více o chlapci máte v přiloženém souboru.

Cílem projektu Adopce na dálku je umožnit dětem získat bezplatně základní vzdělání. Do Adopce jsou zařazeny děti z chudých rodin, které z finančních důvodů nemohou školu navštěvovat.

Za roční příspěvek dárce je dítěti hrazeno:

  • školné
  • školní pomůcky
  • povinná školní uniforma
  • základní zdravotní péče
  • jedno jídlo denně

Dárcem - adoptivním rodičem - může být jednotlivec, ale i rodina, škola či firma. Roční příspěvek je 6. 500,- Kč. Začali jsme o pouti 2011, kdy byly při misijním trhu vybrány peníze právě na tento účel. Snad se misijní trh stane nedílnou součástí našich poutí, abychom takto mohli pomoci dětem v chudých zemích. Všem dárcům velké díky!

Adopnend - Michelot.pdfEcho z Haiti leden - březen 2016.pdf

Přání Velikonoce 2017

Požehnané Velikonoce plné radosti a naděje!
Společně s dětmi z Haiti jsme pro Vás vybarvili velikonoční vajíčka :) Ať jsou ta Vaše také tak pěkná.
Se srdečným pozdravem

Klára Lőffelmannová
Koordinátorka projektů na Haiti
Arcidiecézní charita Olomouc


Farnost Libina:
libina.farnost.cz

Farnost Oskava:
oskava.farnost.cz


Charita Šternberk:
sternberk.caritas.cz